Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tiền Việt Nam - Năm học 2019-2020 -

- Mỗi nước có đơn vị tiền tệ riêng. Như nước Việt Nam mình thì sử dụng đơn vị tiền Việt Nam đồng với nhiều chất liệu và mệnh giá khác nhau . Tiền mệnh giá nhỏ được làm bằng giấy coton hoặc bằng kim loại . Các mệnh giá lớn được làm bằng chất liệu polimer. Mời các bạn cùng tìm hiểu về các loại tiền Việt Nam đang được sử dụng trong đời sống hàng ngày nhé !
ppt 17 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tiền Việt Nam - Năm học 2019-2020 -", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tiền Việt Nam - Năm học 2019-2020 -

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tiền Việt Nam - Năm học 2019-2020 -
y thủy điện, màu xanh xám. 
 -Tờ 10000 đồng có hình giàn khoan khai thác dầu khí, màu nâu đậm trên nền vàng xanh và được làm bằng giấy polymer 
Tiền Việt Nam 
 Ngoài các loại tiền giấy trên còn có các loại tiền làm bằng kim loại , nhưng nay đã ngưng lưu hành , không còn sử dụng nữa . 
Tiền Việt Nam 
Luyện tập thực hành : So sánh và tính tiền . 
Bài 1. Trong mỗi chiếc ví có bao nhiêu tiền? 
a) 
1000 đồng 
5000 đồng 
200 đồng 
100 đồng 
1000 đồng 
1000 đồng 
1000 đồng 
100 đồng 
500 đồng 
b) 
5000 đồng 
2000 đồng 
2000 đồng 
500 đồng 
500 đồng 
c) 
2000 đồng 
2000 đồng 
5000 đồng 
500 đồng 
200 đồng 
d) 
Bài 2 . Xem tranh rồi trả lời câu hỏi sau : 
LƯỢC 
4000 đồng 
Lọ hoa 
8700 đồng 
Truyện 
5800 đồng 
Bút chì 
1500 đồng 
Bóng bay 
1000 đồng 
2) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau : 
Trong các đồ vật trên : 
Đồ vật có giá tiền ít nhất là :  
Đồ vật có giá tiền nhiều nhất là :  
b) Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì hết ? đồng . 
 c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là ?. đồng . 
Tiền Việt Nam 
b). Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì hết .. đồng . 
Bút chì 
1500 đồng 
Bóng bay 
1000 đồng 
Tiền Việt Nam 
c). Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là ... đồng . 
LƯỢC 
4000 đồng 
Lọ hoa 
8700 đồng 
Đáp án 
Trong mỗi chiếc ví có bao nhiêu tiền ? 
 a). 6300 đồng b). 3600 đồng 
 c). 10000 đồng d). 9700 đồng 
2) a).Đồ vật có giá tiền ít nhất là bóng bay. 
 .Đồ vật có giá tiền nhiều nhất là lọ hoa. 
 b) Mua 1 quả bóng và 1 chiếc bút chì hết 2500 đồng. 
 c) . Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược 
 là 4700 đồng. 
Các mệnh giá tiền VNĐ đã học hôm nay. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_tien_viet_nam_nam_hoc_2019_2020.ppt