Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Năm học 2019-2020

a, 6369 : 3 = ?

6 chia 3 được 3 viết 2, viết 2

    2 nhân 3 bằng 6 ; 6 trừ 6 bằng 0

Hạ 3; 3 chia 3 được 1; viết 1.

    1 nhân 1 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

    2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 9; 9 chia 3 bằng 3, viết 3.

    3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0.

ppt 8 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 120
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Năm học 2019-2020

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Năm học 2019-2020
hia 3 được 1; viết 1. 
 1 nhân 1 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0. 
Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2. 
 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0. 
Hạ 9; 9 chia 3 bằng 3, viết 3. 
 3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0. 
a, 6369 : 3 = ? 
 3 
03 2123 
 06 
 09 
 0 
b, 1276 : 4 = ? 
 4 
 07 319 
 36 
 0 
12 chia 4 được 3, viết 3 
 3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bằng. 
Hạ 7; 7 chia 4 bằng 1, viết 1. 
 1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3. 
Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9. 
 9 nhận 4 vằng 36, 36 trừ 36 bằng 0. 
6369 : 3 = 2123 
1276 : 4 = 319 
 Các em đọc lại từng lượt chia của 2 phép tính 
 trên rồi làm bài tập vào vở trong 20 phút ! 
Bài 1 : Tính ( 6 điểm ) 
4862 2	 3369 3	 2896 4	 
6393 3 1862 2 2448 4 
* Lưu ý : Phụ huynh có thể cho học sinh rèn luyện thêm nếu các em thực hiện chưa thành thạo 
Bài 2 : ( 2 điểm )   Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng . Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?   * Lưu ý : học sinh đọc đề, tóm tắt rồi giải * 
Bài 3 : Tìm y ( 2 điểm ) 
 a). y x 2 = 1846	 b). 3 x y = 1578 
- HS nhắc lại cách tìm thừa số chưa biết 
Đáp án 
Bài 1 : 
4862 : 2 = 2431 6393 : 3 = 2131 
3369 : 3 = 1123 1862 : 2 = 931 
2896 : 4 = 724 2448 : 4 = 612 
Bài 2 : Giải 
 Số gói bánh mỗi thùng có là : 
 1648 : 4 = 412 ( gói ) 
 Đáp số : 412 gói bánh 
Bài 3 : 
y x 2 = 1846 3 x y = 1578 
 y = 1846 : 2 y = 1578 : 3 
 y = 923 y = 526 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_chia_so_co_bon_chu_so_cho_so_co_mot.ppt