Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Năm học 2019-2020

Bài  toán 1:    Có 35l  mật ong chia đều vào 7 can.

                        Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?

Bài giải

Số lít mật ong trong mỗi can là:

35 :7 = 5 (l)

Đáp số: 5l mật ong.

Bước rút về đơn vị : là tìm giá trị của 1 phần trong các phần bằng nhau .

ppt 5 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 120
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Năm học 2019-2020

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Năm học 2019-2020
ường tiến hành theo 2 bước. 
* Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau 
 * Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau 
( thực hiện phép chia ) 
( thực hiện phép nhân ) 
Tìm giá trị của 1 phần 
Tìm giá trị của nhiều phần 
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 
Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020 
Toán 
Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020 
Toán 
Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. 
 Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc? 
 SGK/128 
Tóm tắt : 
4 vỉ : 24 viên 
3 vỉ : viên ? 
Bài giải 
Số viên thuốc trong mỗi vỉ là: 
24 : 4 = 6 (viên) 
Số viên thuốc trong 3 vỉ là: 
6 x 3 = 18 (viên) 
Đáp số: 18 viên thuốc. 
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 
Các em tóm tắt, giải bài toán vào vở nhé ! Gợi ý: tìm 1 vỉ chứa bao nhiêu viên thuốc. 
 SGK/128 
Bài 2 : Có 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
Tóm tắt : 
7 bao : 28kg 
5 bao : kg ? 
Bài giải 
Số kg gạo trong mỗi bao là: 
 28 : 7 = 4 (kg) 
 Số kg gạo trong 5 bao là: 
 4 x 5 = 20 (kg) 
Đáp số : 20 kg gạo. 
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 
Các em tóm tắt, giải bài toán vào vở nhé ! Gợi ý: tìm 1 bao đựng bao nhiêu kg gạo. 
Trong lời giải đầu, HS có thể ghi :  mỗi bao =  một bao ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_bai_toan_lien_quan_den_rut_ve_don_v.ppt