Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020

a) 4218 : 6 = ?

* 42 chia 6 được 7, viết 7.

7 nhân 6 bằng 42; 42 trừ 42 bằng 0.

* Hạ 1; 1 chia 6 được 0, viết 0

 0 nhân 6 bằng 0; 1 trừ 0 bằng 1.

* Hạ 8 được 18, 18 chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0

ppt 7 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020
 chữ số ( tiếp theo ) 
Bài 1 
Đặt tính rồi tính : 
a) 3224 : 4 1516 : 3 b) 2819 : 7 1865 : 6 
a) 3224 
4 
 02 
 24 
 0 
806 
1516 
3 
 01 
 16 
 1 
505 
b) 2819 
7 
 01 
 19 
 5 
402 
1865 
6 
 06 
 05 
 5 
310 
Các em tính vào vở , sau đó cùng sửa bài nhé! Chú ý cách đặt tính và thực hiện tính cẩn thận với lượt chia có thương là 0. 
5 
Bài 2 
Một đội công nhân phải sửa quãng đường 
dài 1215 m, đội đã sửa được quãng đường. 
 Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu 
 mét đường nữa ? 
 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) 
 Các bạn tóm tắt bài toán , giải ở vở trong thời gian 5 phút rồi cùng sửa bài nha ! 
- Gợi ý : tìm số mét đường đã sửa. 
Bài 2 
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) 
Bài giải 
Số m đường đã sửa là : 
1215 : 3 = 405 (m) 
 Số m đường còn phải sửa là : 
 1215 – 405 = 810 (m) 
 Đáp số : 810 m đường 
Đã sửa 
1215m 
m 
Tóm tắt 
Bài 3 
Đ , S 
a) 2156 
 05 
 56 
 0 
7 
308 
b) 1608 
 008 
 0 
4 
42 
c) 2526 
 026 
 1 
5 
51 
Đ 
S 
S 
- Các em kiểm lại các phép tính rồi điền Đ hoặc S nhé! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_chia_so_co_bon_chu_so_cho_so_co_mot.ppt