Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú

Bài 1: Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở một trường tiểu học.

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi ?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

ppt 7 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú
i? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi? 
 b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi ? 
Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau: 
Lưu ý : Các em hãy đọc bảng số liệu rồi trả lời lần lượt từng câu hỏi. 
 Làm mỗi bài vào vở trong 8 phút rồi cùng sửa bài sau nhé ! 
Bài 1 : Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở một trường tiểu học. 
Lớp 
3A 
3B 
3C 
3D 
Số học sinh giỏi 
18 
13 
25 
15 
 c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất. Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất. 
a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi. 
 b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A: 7 học sinh giỏi. 
Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau: 
Bài 2 : Dưới đây là bảng thống kê số thùng sữa của một 
 cửa hàng đã bán được trong 3 tháng cuối năm: 
10 
11 
12 
Milu 
1420 
1060 
1625 
Vinamilk 
1785 
1340 
1475 
Sữa 
Tháng 
Nhìn vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau: 
a).Tháng 11 cửa hàng bán được bao nhiêu sữa mỗi loại ? 
b).Trong tháng 12, sữa Milu bán được nhiều hơn sữa Vinamilk bao nhiêu thùng? 
c). Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu thùng sữa Milu? 
10 
11 
12 
Milu 
1420 
1060 
1625 
Vinamilk 
1785 
1340 
1475 
Sữa 
Tháng 
a).Tháng 11 cửa hàng bán được 1060 thùng sữa Milu 
 và 1340 thùng sữa Vinamilk 
b).Trong tháng 12, sữa Milu bán được nhiều hơn 
 sữa Vinamilk là 150 thùng. 
c). Mỗi tháng cửa hàng đã bán được số thùng sữa Milu là : 
 Tháng 10 : 1420 thùng 
 Tháng 11: 1060 thùng 
 Tháng 12: 1625 thùng 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_lam_quen_voi_thong_ke_so_lieu_tiep.ppt