Phiếu học tập môn Toán Lớp 3 - Tuần 21 - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Rạch Ông

Cho biết một năm có mấy ngày, mấy tháng? 
Kể tên các tháng có trong một năm. 
Các tháng có 30 ngày là tháng nào? 
Các tháng có 31 ngày là tháng nào? 
Tháng có 28 ngày là tháng nào?
pdf 5 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu học tập môn Toán Lớp 3 - Tuần 21 - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Rạch Ông", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu học tập môn Toán Lớp 3 - Tuần 21 - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Rạch Ông

Phiếu học tập môn Toán Lớp 3 - Tuần 21 - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Rạch Ông
uyển đi 2000kg muối,lần sau chuyển đi 
1700kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kí-lô-gam muối? 
Gợi ý: Đề bài cho những gì? 
 Đề bài hỏi gì? 
 Muốn biết trong kho còn bao nhiêu kí-lô-gam muối ta phải biết gì? 
Hướng dẫn tóm tắt: 
Tiết 104 Toán 
LUYỆN TẬP CHUNG 
Hướng dẫn lại cách đặt tính: 
Đặt tính thẳng hàng: hàng đơn vị dưới hàng đơn vị, hàng chục dưới hàng chục, hàng 
trăm dưới hàng trăm, hàng nghìn dưới hàng nghìn,. 
Dựa vào hướng dẫn trên học sinh thực hiện phép tính sau: 
Bài 2: Đặt tính và tính: 
 a. 6924 – 1536 b. 8493 – 3667 
 5718 – 636 4380 – 729 
Các em cần lưu ý cách đặt tính của phép tính: 5718 – 636 
Các em viết số bị trừ 5718 ở hàng trên, số trừ 636 ở hàng 
dưới theo thứ tự các hàng được đánh dấu theo màu (màu đỏ 
viết trước, tiếp đến màu xanh lá cây và cuối cùng màu đen.) 
5718 
 636 
Trong kho có 4720kg muối 
Lần đầu chuyển 2000kg 
Còn lại:? kg 
Lần sau chuyển:? kg 
Bài 3: Một đội trồng cây đã trồng được 984 cây, sau đó trồng thêm số cây bằng số 
cây đã trồng. Hỏi đội đó trồng được tất cả bao nhiêu cây? 
Gợi ý: Đề bài cho những gì? 
 Đề bài hỏi gì? 
 Muốn biết đội trồng tất cả bao nhiêu cây ta phải biết gì? 
Hướng dẫn tóm tắt: 
Tiết 105 Toán 
THÁNG NĂM 
Đội trồng tất cả : ?cây 
Lần đầu trồng 984cây 
Lần sau trồng:? cây 
Học sinh xem các tờ lịch của các năm 2018, 2019 
Cho biết một năm có mấy ngày, mấy tháng? 
Kể tên các tháng có trong một năm. 
Các tháng có 30 ngày là tháng nào? 
Các tháng có 31 ngày là tháng nào? 
Tháng có 28 ngày là tháng nào? 
Học sinh xem tiếp tờ 
lịch năm 2020 
năm 2020 có mấy 
ngày? 
Tháng 2 của năm 2020 
có gì khác so với tháng 
2 của năm 2018, 2019? 
Năm 2020 có 366 ngày 
nên gọi là năm nhuận, 
và năm nhuận tháng 2 
có 29 ngày. 
Xem lịch và nhận ra một tháng có mấy tuần? Một tuần có mấy ngày? 

File đính kèm:

  • pdfphieu_hoc_tap_mon_toan_lop_3_tuan_21_nam_hoc_2019_2020_truon.pdf