Phiếu bài tập Toán Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021

1/ Đặt tính rồi tính : 
3214 x 2                   1918 x 4              2609 x 3                       1907 x 5 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2/  An mua 5 cái bút, mỗi cái bút giá 1500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?  

pdf 6 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập Toán Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập Toán Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021

Phiếu bài tập Toán Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021
..............................................................
................................................................................................................................................ 
4/ Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1605m. 
Nhắc lại công thức tính chu vi hình vuông: Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy 
độ dài một cạnh nhân với 4. 
Bài giải 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 1407 
 5 
x 
2317 
 4 
x 3092 
 3 
x 
4318 
 2 
x 
 Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 
Toán 
LUYỆN TẬP 
PHIẾU BÀI TẬP: 
1/ Đặt tính rồi tính : 
 3214 x 2 1918 x 4 2609 x 3 1907 x 5 
2/ An mua 5 cái bút, mỗi cái bút giá 1500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 
đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền? 
Bàigiải 
. 
3/ Tìm x: 
a) x : 3 = 1926 b) x : 4 = 1723 
4/ Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm: ( Và tô màu tuỳ thích nhé ! ) 
- Có  ô vuông đã tô màu 
Trong hình. 
- Tô màu thêm  ô vuông 
để thành một hình vuông 
có tất cả 9 ô vuông. 
- Có  ô vuông đã tô màu 
Trong hình. 
- Tô màu thêm ô vuông 
để thành một hình chữ nhật 
có tất cả 12 ô vuông. 
PHIẾU BÀI TẬP 
1/ Tính: 
2/ Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu 
gói bánh ? 
Bài giải 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................................................................................................ 
Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 
Toán 
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tr.118) 
3 6487 2 2469 5 4159 
PHIẾU BÀI TẬP 
1/ Đặt tính rồi tính : 
3224 : 4 1516 : 3 2819 : 7 1865 : 6 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
2/ Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được quãng 
đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? 
Bài giải 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
3/ Đúng ghi Đ, sai ghi S 
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 
Toán 
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tr.119) 
1 
3 
4 1608 
42 0 08 
 0 
7 2156 
308 0 5 
5 6 
0 
5 2526 
51 0 26 
 1 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_toan_lop_3_tuan_23_nam_hoc_2020_2021.pdf