Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập (Trang 142) - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú

* Bài 2: Số?

81 317;   …  ;   …  ;   …  ; 81 321,  …  ;  …  .                       

Các bạn làm bài vào vở trong 15 phút rồi cùng dò sửa bài nha !

ppt 5 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập (Trang 142) - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập (Trang 142) - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập (Trang 142) - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú
g các số có trong 2 bài tập nha ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_luyen_tap_trang_142_nam_hoc_2019_20.ppt