Phiếu học tập môn Toán Lớp 3 - Tuần 22 - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Rạch Ông

⚫ Xem tờ lịch Năm 2019 rồi cho biết: 
- Những tháng nào của năm 2019 có 31 ngày? 
- Những tháng nào của năm 2019 có 30 ngày? 
- Tháng 2 năm 2019 có bao nhiêu ngày ? 
- Ngày 3 tháng 2 lá ngày thứ mấy? 
- Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ mấy? 
- Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy? 
- Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy? 
- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy? 
- Ngày cuối cùng của năm 2019 là ngày thứ mấy? 
- Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào? 
- Sinh nhật của em là ngày nào? Tháng nào? Hôm đó thứ mấy?
pdf 6 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu học tập môn Toán Lớp 3 - Tuần 22 - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Rạch Ông", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu học tập môn Toán Lớp 3 - Tuần 22 - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Rạch Ông

Phiếu học tập môn Toán Lớp 3 - Tuần 22 - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Rạch Ông
tháng là ngày 7 tây thì 
thứ hai tuần sau là 
ngày mấy? 
Tiết 108 Toán 
HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH 
1/ Giới thiệu hình tròn 
- Mặt đồng hồ hình tròn 
M 
 Hình tròn tâm O, bán kính OM, đường kính AB 
⚫ Lưu ý: 
- Tâm O là trung điểm của AB. 
- OA = OB 
 - Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính. 
2/ Vẽ hình tròn 
 A B 
O 
M
- Dùng compa vẽ hình tròn 
- Các bước vẽ hình tròn: 
* Bước 1: Mở compa có độ 
rộng bằng bán kính hình tròn 
muốn vẽ. 
Ghim mũi nhọ của compa làm 
tâm và quay một vòng ta được 
hình tròn vẽ như yêu cầu. 
Bài 1: 
Nêu tên các đường kính, bán kính có trong hình sau: 
P 
M N 
Q 
Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có: 
- Tâm O, bán kính 2cm. 
- Tâm I, bán kính 3cm. 
O 
Tiết 109 Toán 
NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
Hướng dẫn lại cách đặt tính: 
Đặt tính thẳng hàng: nhân từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn 
Ví dụ 1: 1034 x 2 
Trong số 1034 có hàng nghìn số 1; hàng trăm số 0, hàng chục số 3; hàng đơn vị số 4. 
Ta đặt tính như sau: 1034 
 2 
 2068 
⚫ 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 
⚫ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 
⚫ 2 nhân 0 bằng 0, viết 0 
⚫ 2 nhân 1 bằng 1, viết 1 
Ví dụ 2: 2125 x 3 
Trong số 2125 có hàng nghìn số 2; hàng trăm số 1, hàng chục số 2; hàng đơn vị số 5. 
Ta đặt tính như sau: 2125 
 3 
 6375 
⚫ 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1 
⚫ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7 
⚫ 3 nhân 1 bằng 1, viết 1 
⚫ 3 nhân 2 bằng 6, viết 6 
Dựa vào hướng dẫn trên học sinh thực hiện phép tính sau: 
Bài 2: Đặt tính và tính: 
 a. 1023 x 3 b. 1212 x 2 
 1810 x 5 2005 x 4 
Các em cần lưu ý phép tính có nhớ: 1810 x 5 ; 2005 x 4 
x 
x 
Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao 
nhiêu viên gạch? 
Gợi ý: Đề bài cho những gì? 
 Đề bài hỏi gì? 
 Muốn biết xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch ta phải làm như 
thế nào? 
Hướng dẫn tóm tắt: 
 1 bức tường : 1015 viên gạch 
 4 bức tường :  viên gạch? 
.
. 

File đính kèm:

  • pdfphieu_hoc_tap_mon_toan_lop_3_tuan_22_nam_hoc_2019_2020_truon.pdf