Phiếu bài tập Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? - Năm học 2020-2021

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước.

 

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang.

                         HOÀI KHÁNH

pptx 6 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? - Năm học 2020-2021

Phiếu bài tập Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? - Năm học 2020-2021
 
Kim phút 
anh 
lầm lì, đi từng bước, từng bước 
Kim giây 
bé 
tinh nghịch, chạy vút lên trước hàng 
Cả ba kim 
cùng tới đích, rung một hồi chuông vang 
Đáp án: 
2. Dựa vào nội dung bài thơ trên, trả lời câu hỏi: 
a/ Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào? 
 Bác kim giờ nhích về phía trước từng li, từng li. 
b/ Anh kim phút đi như thế nào? 
 Anh kim phút đi từng bước, từng bước. 
c/ Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào? 
 Bé kim giây chạy lên trước hàng rất nhanh . 
Các bạn trả lời câu hỏi vào VBT Tiếng Việt rồi cùng sửa bài nhé . 
3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm: 
a/ Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng . 
 Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào? 
b/ Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm. 
 Ê-đi-xơn làm việc như thế nào? 
c/ Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. 
 Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào? 
d/ Tiếng nhạc nổi lên réo rắt. 
 Tiếng nhạc nổi lên như thế nào? 
Các bạn trả lời câu hỏi vào VBT Tiếng Việt rồi cùng sửa bài nhé ! . 

File đính kèm:

  • pptxphieu_bai_tap_luyen_tu_va_cau_lop_3_bai_nhan_hoa_on_cach_dat.pptx