Bài giảng Tiếng Việt lớp 3 - Bài: Ôn tập - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh

Bài tập 2/70: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây:

b) Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

Hỏi: Bộ phận nào trong câu được in đậm?

Hỏi: Vậy ta phải đặt câu hỏi nào cho bộ phận này?

ppt 44 trang comai 20/04/2023 1780
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt lớp 3 - Bài: Ôn tập - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Việt lớp 3 - Bài: Ôn tập - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh

Bài giảng Tiếng Việt lớp 3 - Bài: Ôn tập - Trường Tiểu học Lê Bá Trinh
ông trình đẹp đẽ, (tinh tế, to lớn) đến như vậy. 
 Phạm Đức 
Bài tập 2/71: Chon từ thích hợp trong ngoặc đơn để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm: 
 Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại có đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, tinh tế đến như vậy. 
 Phạm Đức 
Bài tập 3/71: 
Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì? 
TRÒ CHƠI: 
Ong tìm nhụy 
AI LÀM GÌ 
AI LÀM GÌ? 
Chúc quý thầy cô giáo cùng các em học sinh sức khỏe 
DẶN DÒ: Bài sau 
ÔN TẬP TIẾT 6 
Chào tạm biệt! 
Chúc quý thầy cô giáo cùng các em học sinh sức khỏe 
Chào tạm biệt! 
TRÒ CHƠI : CHIM BAY VỀ TỔ 
Bài tập 2/70: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây: 
b) Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ. 
Hỏi: Bộ phận nào trong câu được in đậm? 
Hỏi: Vậy ta phải đặt câu hỏi nào cho bộ phận này? 
Bài tập 3/70 
Chính tả (Nghe – viết): Gió heo may 
Hỏi: Gió heo may báo hiệu mùa nào? 
Hỏi: Cái nắng của mùa hè đi đâu? 
Bài tập 3/70 
Chính tả (Nghe – viết): Gió heo may 
Tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. 
Viết bảng con 
Bài tập 3/70 
Chính tả (Nghe – viết): Gió heo may 
Viết bài vào vở 
Chính tả (Nghe – viết): Gió heo may 
 Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu. Cái nắng gay gắt của những ngày hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót , vào kho và đã ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi Những ngày có gió heo may dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu , đủ cho ta mặc một chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu . 
 Theo Băng Sơn 
Về nhà đọc thuộc lòng những bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng từ tuần 1 đến tuần 8 
DẶN DÒ : 
Bài tập 3/70 
Chính tả (Nghe – viết): Gió heo may 
Trêi thu bËn xanh 
S«ng Hång bËn ch¶y 
C¸i xe bËn ch¹y 
LÞch bËn tÝnh ngµy 
Con chim bËn bay 
C¸i hoa bËn ®á 
Cê bËn vÉy giã 
Ch÷ bËn thµnh th¬ 
H¹t bËn vµo mïa 
Than bËn lµm löa. 
C« bËn cÊy lóa 
C...ận 
bận 
bận 
bận 
bận 
Bận 
Bận 
Bận 
bận 
Tập đọc 
Bận 
Luyện đọc 
Đọc nối tiếp câu 
Đọc nối tiếp đoạn 
Đọc theo nhóm 
TÌM HIỂU BÀI 
Câu 1: Mọi vật, mọi người xung quanh em bé bận những việc gì? 
Trêi thu bËn xanh 
S«ng Hång bËn ch¶y 
C¸i xe bËn ch¹y 
LÞch bËn tÝnh ngµy 
Con chim bËn bay 
C¸i hoa bËn ®á 
Cê bËn vÉy giã 
Ch÷ bËn thµnh th¬ 
H¹t bËn vµo mïa 
Than bËn lµm löa. 
Tập đọc : Bận 
Trêi thu bËn xanh 
S«ng Hång bËn ch¶y 
C¸i xe bËn ch¹y 
LÞch bËn tÝnh ngµy 
Con chim bËn bay 
C¸i hoa bËn ®á 
Cê bËn vÉy giã 
Ch÷ bËn thµnh th¬ 
H¹t bËn vµo mïa 
Than bËn lµm löa. 
Tập đọc : Bận 
Sông Hồng 
Vào mùa 
C« bËn / cÊy lóa 
Chó bËn / ®¸nh thï 
MÑ bËn / h¸t ru 
Bµ bËn / thæi nÊu. 
Cßn con / bËn bó 
BËn ngñ / bËn ch¬i 
BËn / tËp khãc c­êi 
BËn / nh×n ¸nh s¸ng . 
Mäi ng­êi / ®Òu bËn 
Nªn ®êi / rén vui 
Con võa / ra ®êi 
BiÕt ch¨ng / ®iÒu ®ã 
Mµ ®em / vui nhá 
Gãp vµo / ®êi chung 
Cô bận cấy lúa 
Chú bộ đội bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu 
TÌM HIỂU BÀI 
Câu 1: Mọi vật mọi người xung quanh em bé bận những việc gì? 
Câu 2: Bé bận những việc gì? 
Bận bú 
Bận ngủ 
Bận chơi 
Bận khóc 
Bận cười 
Bận nhìn ánh sáng 
TÌM HIỂU BÀI 
Câu 1: Mọi vật mọi người xung quanh em bé bận những việc gì? 
Câu 2: Bé bận những việc gì? 
Câu 3: Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui? 
 Mọi vật, mọi người xung quanh ta đều bận rộn để làm những công việc có ích cho đời, đem lại niềm vui cho mỗi người và làm cho cuộc đời thêm vui 
NỘI DUNG 
 Em có bận không? – Em thường bận rộn vào công việc gì? – Em có thấy bận mà vui không? 
LIÊN HỆ 
Học thuộc lòng bài thơ 
Trêi thu / bËn xanh 
S«ng Hång / bËn ch¶y 
C¸i xe / bËn ch¹y 
LÞch bËn / tÝnh ngµy 
Con chim / bËn bay 
C¸i hoa / bËn ®á 
Cê bËn / vÉy giã 
Ch÷ bËn / thµnh th¬ 
H¹t bËn / vµo mïa 
Than bËn / lµm löa. 
C« bËn / cÊy lóa 
Chó bËn / ®¸nh thï 
MÑ bË... DÒ: Bài sau 
TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN: Các em nhỏ và cụ già 
Chào tạm biệt! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_bai_on_tap_truong_tieu_hoc_le_ba.ppt