Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Bàn tay cô giáo - Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

Một tờ giấy trắng

Cô gấp cong cong

Thoắt cái đã xong

Chiếc thuyền xinh quá!

Một tờ giấy đỏ

Mền mại tay cô

Mặt trời đã phô

Nhiều tia nắng tỏa.

ppt 13 trang Mạnh Hưng 16/12/2023 1620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Bàn tay cô giáo - Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Bàn tay cô giáo - Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Bàn tay cô giáo - Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng
hoắt cái đã xong 
Chiếc thuyền xinh quá! 
Một tờ giấy đỏ 
Mền mại tay cô 
Mặt trời đã phô 
Nhiều tia nắng tỏa. 
Thêm tờ xanh nữa 
Cô cắt rất nhanh 
Mặt nước dập dềnh 
Quanh thuyền sóng lượn. 
Như phép mầu nhiệm 
Hiện trước mắt em: 
Biển biếc bình minh 
Rì rào sóng vỗ 
Biết bao điều lạ 
Từ bàn tay cô. 
Nguyễn Trọng Hoàn 
MÆt n­íc dËp dÒnh. 
Mặt nước dập dềnh 
Từ một tờ giấy trắng cô gấp thành cái gì? 
Một chiếc thuyền rất xinh xắn 
Tập đọc 
Bàn tay cô giáo 
(Nguyễn Trọng Hoàn) 
Với một tờ giấy đỏ , cô giáo đã làm ra được gì? 
Từ một tờ giấy đỏ, bàn tay mềm mại của cô đã làm ra mặt trời với những tia nắng tỏa 
Tập đọc 
Bàn tay cô giáo 
(Nguyễn Trọng Hoàn) 
Thêm tờ xanh nữa cô giáo đã tạo ra hình ảnh nào? 
Tập đọc 
Bàn tay cô giáo 
(Nguyễn Trọng Hoàn) 
Hãy tả lại bức tranh cắt, gấp, dán của cô giáo 
Tập đọc 
Bàn tay cô giáo 
(Nguyễn Trọng Hoàn) 
Biết bao điều lạ 
Từ bàn tay cô . 
Nội dung : B ài thơ ca ngợi sự khéo léo của bàn tay cô giáo, đã làm ra biết bao điều kì diệu cho học sinh, qua đó cũng thể hiện sự khâm phục, quý mến của học sinh đối với cô giáo. 
Nguyễn Trọng Hoàn 
Bàn tay cô giáo 
Một tờ giấy trắng 
Cô gấp cong cong 
Thoắt cái đã xong 
Chiếc thuyền xinh quá! 
Một tờ giấy đỏ 
Mền mại tay cô 
Mặt trời đã phô 
Nhiều tia nắng tỏa. 
Thêm tờ xanh nữa 
Cô cắt rất nhanh 
Mặt nước dập dềnh 
Quanh thuyền sóng lượn. 
Như phép mầu nhiệm 
Hiện trước mắt em: 
Biển biếc bình minh 
Rì rào sóng vỗ 
Biết bao điều lạ 
Từ bàn tay cô . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_bai_ban_tay_co_giao_truong_tieu_hoc.ppt