Phiếu bài tập Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021

2. Dựa vào nội dung bài thơ trên, trả lời câu hỏi: 
a/ Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào? 
   Bác kim giờ…………………………………………………………………… 
b/ Anh kim phút đi như thế nào? 
   Anh kim phút………………………………………………………………….

c/ Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào? 
   Bé kim giây……………………………………………………………………

pdf 7 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021

Phiếu bài tập Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021
 phút. 
c/ Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào? 
 Bé kim giây 
3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm: 
Mẫu: a/ Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng. 
 Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào? 
b/ Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm. 
c/ Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. 
d/ Tiếng nhạc nổi lên réo rắt. 
Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 
Chính tả 
PH đọc cho HS viết bài “ Người sáng tác Quốc ca Việt Nam” trong STV/ trang 47 
BÀI TẬP CHÍNH TẢ: 
trút: 
trúc: 
lụt:.. 
lục: 
Bài tập (1b) Điền vào chỗ trống: 
b) ut hay uc ?: 
Con chim chiền chiện 
Bay v v.. cao 
Lòng đầy yêu mến 
Kh.. hát ngọt ngào. 
 Huy Cận 
Bài tập (2b) Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau: 
b) trút / trúc, lụt / lục 
 Mẫu:
- Bà trút rá gạo vào nồi.
- Thân cây trúc thẳng đứng. 
- Đó là trận lũ lụt kéo dài nhất.
- Bé lục lọi khắp nhà.
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 
Tập làm văn 
 Đề : Hãy viết 1 đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà 
em được xem. 
Gợi ý: 
a. Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì: kịch, ca nhạc, múa, xiếc,.? 
b. Buổi diễn được tổ chức ở đâu? khi nào? 
c. Em cùng xem với những ai? 
d. Buổi biểu diễn có những tiết mục nào? 
e. Em thích tiết mục nào nhất? Hãy nói cụ thể tiết mục ấy. 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_tieng_viet_lop_3_tuan_23_nam_hoc_2020_2021.pdf