Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021

    Khi thực hiện nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, ta làm như sau:

- Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất, sao cho thừa số có một chữ số thẳng với hàng đơn vị của thừa số có bốn chữ số.

  - Thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái. (từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn)

ppt 8 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021
 1218 
 5 
0 
9 
0 
6 
Các em thực hiện các phép tính vào trong vở, sau đó cùng sửa bài nhé! Chú ý cách đặt tính và thực hiện phép tính. 
 Mỗi xe chở 1528 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 
Bài tập 3: 
Các em viết tóm tắt và bài giải vào trong vở, 
sau đó cùng sửa bài nhé! 
Bài tập 3: 
Tóm tắt: 
Bài giải: 
Số ki-lô-gam gạo 3 xe chở là : 
1528 x 3 = 4584 (kg) 
Đáp số : 4584 kg 
1 xe : 
3 xe : 
1528 kg gạo 
.. kg gạo ? 
Lưu ý: 
1528 x 3 = 4584 (kg) khác với 3 x 1528 = 4584 (kg) 
Bài tập 4: Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1605 m. 
Chu vi khu đất hình vuông là : 
1605 x 4 = 6420 (m) 
Đáp số : 6420 m 
Lưu ý: 
1605 x 4 = 6420 có thể viết 1605 + 1605 + 1605 + 1605 = 6420 
Bài giải 
GHI NHỚ: 
 - Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất, sao cho thừa số có một chữ số thẳng với hàng đơn vị của thừa số có bốn chữ số. 
 Khi thực hiện nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, ta làm như sau: 
 - Thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái. ( từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_nhan_so_co_bon_chu_so_voi_so_co_mot.ppt