Hướng dẫn ôn tập cuối năm môn Tiếng việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Nguyễn Du (Đề số 01)

Câu 1: Trong các từ sau, từ nào được viết chưa đúng chính tả?

A. Sữa xe

B. Sửa xe

C. Sữa tươi

Câu 2 : Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ chỉ sự vật?

A. Bông hoa , xanh mát, quê hương

C. Bông hoa, quê hương, lũy tre

B. Quê hương, ngào ngạt, lũy tre

Câu 3: Trong câu: “Trên cánh đồng, lũ trẻ bắt châu chấu, cào cào vui như hội.”, từ nào là từ chỉ hoạt động?

A. bắt

sing B. vui

C. cáo cáo

Câu 4: Câu văn nào dưới đây có các dấu phẩy được đặt đúng vị trí?

A. Chỉ có ở đây tâm hồn tôi mới được rộng mở, bình yên.

B. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở, bình yên.

C. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở bình yên.

Câu 5 : Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong câu văn cho dưới đây là: Đêm hôm ấy, chị Bưởi phải vượt sông Kinh Thầy để chuyển công văn từ xã

lên huyện.

pdf 4 trang comai 13/04/2023 2160
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn ôn tập cuối năm môn Tiếng việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Nguyễn Du (Đề số 01)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Hướng dẫn ôn tập cuối năm môn Tiếng việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Nguyễn Du (Đề số 01)

Hướng dẫn ôn tập cuối năm môn Tiếng việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Nguyễn Du (Đề số 01)
rên cao xuống. 
C. Vì Cò con bị trượt chân bên bờ ruộng. 
 Câu 2: Khi anh nông dân ra đồng, Cò đã ở nhà giúp anh làm gì? 
A. Cò giúp anh dọn dẹp nhà cửa. 
B. Cò giúp anh trông nhà và nấu cơm. 
C. Cò giúp anh trông nhà và đi lò dò khắp nhà bắt ruồi. 
 Câu 3: Anh nông dân đã làm gì khi biết Cò đang nhớ bố mẹ và anh chị em? 
 A. Anh khuyên Cò trở về với gia đình của mình . 
 B. Anh im lặng vì không nỡ để Cò phải xa mình. 
 C. Anh cùng Cò trò chuyện để Cò vơi đi nỗi nhớ gia đình. 
 Câu 4: Qua câu chuyện trên, em thấy Cò con là con vật như thế nào? 
 A. Cò là con vật rất chăm chỉ làm việc nhà. 
 B. Cò là con vật bắt ruồi rất giỏi. 
 C. Cò là con vật có lòng biết ơn người đã giúp mình vượt qua khó khăn. 
 Câu 5: Cặp từ nào sau đây là cặp từ trái nghĩa? 
A. chăm sóc – nuôi dưỡng 
B. bay liệng – chao lượn 
C. buồn phiền – vui vẻ 
Câu 6: Trong câu văn: “ Cò đi lò dò khắp nhà để bắt ruồi giúp anh nông dân.” bộ 
phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào ? 
 A. Là gì ? 
 B. Để làm gì? 
 C. Như thế nào? 
II. Em hãy thực hiện những yêu cầu cho dưới đây: 
Câu 7: Em hãy gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Như thế nào? trong câu 
văn sau: 
 Trên bầu trời, đàn cò bay lượn thoải mái. 
Câu 8: Nối từng câu văn sau đây với kiểu câu tương ứng: 
a. Anh nông dân nuôi dưỡng và chữa chạy cho Cò. 
b. Anh nông dân rất yêu thương động vật. 
c. Cò là người bạn thân thiết của anh nông dân. 
Câu 9: Viết câu trả lời vào chỗ chấm: 
Trong tất cả các loài vật, em thích con vật nào nhất ? Vì sao ? 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
Ai là gì ? 
Ai làm gì ? 
Ai thế nào ? 
PHẦN VIẾT 
A. Chính tả (Nghe – vi.................. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

File đính kèm:

  • pdfhuong_dan_on_tap_cuoi_nam_mon_tieng_viet_lop_2_truong_tieu_h.pdf