Bài tập ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 lần 5 - Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Bài 1 Đặt tính rồi tính : 

   36 +  23        100 – 46       60 + 27            72  –  19         57 + 38          98 – 49   

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................                   

          Bài 2 Điền số    2 dm 8cm = ……….cm                 32cm = …….dm…….cm

                90cm  = ………..dm                    8dm  = ……..cm 

Bài 3 Tìm x          x +17 = 90 – 9                                71 – x = 17 + 12

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Bài 4 Điền số 

  1. 23; 27; 31;..…...;.....…;..…….;…..….;
  2. ……;……;……;……;……; 52; 54                                      

Bài 5 Toàn có 63 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam 19 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?     

doc 7 trang comai 21/04/2023 1240
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 lần 5 - Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 lần 5 - Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Bài tập ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 lần 5 - Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
..............................................
Bài 4 Điền số 
23; 27; 31;.....;.....;...;...;
;;;;; 52; 54 
Bài 5 Toàn có 63 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam 19 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi? 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
Bài 6 Tìm một số sao cho 36 cộng với số đó thì được 69. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................... ..............................................................
..................................................................................................................................
Bài 7 Tính (theo mẫu) :
 Mẫu: 4 x 5 + 10 = 20 + 10
 = 30 
 a/ 5 x 5 + 40 	 6 x 4 – 20 	
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 9 x 4 – 18 	6 x 9 – 19 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bài 8 Mỗi con vịt có 2 cái chân. Hỏi .....................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bài 12 Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số
4
5
5
2
Thừa số
6
2
3
2
3
4
10
Tích
18
6
25
12
30
Bài 13 Số?
 X 5 - 7 + 2 +28 
 4
Bài 14 An cho Bình 16 viên bi, An còn lại 26 viên bi. Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao nhiêu viên bi ?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 15 Một bác thợ may may một bộ quần áo hết 2m vải. Hỏi nếu may 7 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT
Câu 1. Đặt câu theo mẫu: Ai (cái gì, con gì) là gì? để: 
Giới thiệu trường em.
.......................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Đặt dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong câu sau:
Mẹ em đi chợ mua thịt cá và rau muống.
 Lan làm bài tập Toán luyện viết chữ và đọc sách trong thời gian phải nghỉ học dài ngày.
Câu 5. Nói lời của em trong mỗi trường hợp sau:
Bạn hướng dẫn em gấp chiếc thuyền giấy.
.................................................................................................................................
Em mượn sách của bạn nhưng lỡ tay làm rách một trang.
.................................................................................................................................
Câu 6.Gạch 1 gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: "Ai ?";gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi:"làm gì?".
a) Chi đến tìm bông cúc màu xanh.
b) Cây xoà cành ôm cậu bé.
c) Em học thuộc đoạn thơ.
Câu 7. Tìm những từ chỉ người và vật.
 a) Đặc điểm về tính tình của một người:..
 b) Đặc điểm về màu sắc của một vật:...
 c) Đặc điểm về hình dáng của một người:
Câu 8. Từ mỗi câu dưới đây đặt 1 câu mới để tỏ ý khen.
Chú Cường rất khoẻ.
.................................................................................................................................
Bạn Nam học rất giỏi.
.................................................................................................................................
Câu 9. Tìm hình ảnh so sánh sau mỗi từ dưới đây:
 - nhanh:
 - chậm:
 - hiền: 
 - khoẻ:
Câu 10 Viết 1 đoạn văn ngắn (4;5 câu) kể một việc làm tốt của em ( hoặc của bạn em).
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................

File đính kèm:

  • docbai_tap_on_luyen_mon_toan_va_tieng_viet_lop_2_lan_5_truong_t.doc