Bài giảng Tiếng Việt lớp 2 - Tập đọc: Tìm ngọc - Cao Thị Hải Quỳnh

Xưa có chàng trai thấy một bọn trẻ định giết con rắn nước liền bỏ tiền ta mua, rồi thả rắn đi.  Không ngờ con rắn đấy là con của Long Vương.

Nào ngờ, vừa đi một quãng thì có con quạ sà xuống đớp ngọc rồi bay lên cây cao.

pptx 11 trang comai 20/04/2023 1260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt lớp 2 - Tập đọc: Tìm ngọc - Cao Thị Hải Quỳnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Việt lớp 2 - Tập đọc: Tìm ngọc - Cao Thị Hải Quỳnh

Bài giảng Tiếng Việt lớp 2 - Tập đọc: Tìm ngọc - Cao Thị Hải Quỳnh

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_2_tap_doc_tim_ngoc_cao_thi_hai_quyn.pptx