Đề Ôn tập tổng hợp môn Toán và Tiếng việt Lớp 4

Câu 1/ Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai đầu tiên? 

          A. Yêu tinh
          B. Bà cụ
          C. Ông cụ
          D. Cậu bé

Câu 2/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? 

          A.Vì anh em Cẩu Khây có sức khỏe
          B. Vì anh em Cẩu Khây có tài năng phi thường
          C. Vì anh em Cẩu Khây có lòng dũng cảm
          D. Vì anh em Cẩu Khây có có tài năng phi thường, lòng dũng cảm.

Câu 3/ Yêu tinh có phép thuật gì? 

          A. Phun lửa
          B. Phun nước
          C. Tạo ra sấm chớp
          D. Biến hóa, tàng hình

doc 5 trang comai 13/04/2023 3860
Bạn đang xem tài liệu "Đề Ôn tập tổng hợp môn Toán và Tiếng việt Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề Ôn tập tổng hợp môn Toán và Tiếng việt Lớp 4

Đề Ôn tập tổng hợp môn Toán và Tiếng việt Lớp 4
ục Máng ngã cây khoét máng, khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, mặt đất lại cạn khô. Yêu tinh núng thế, đành phải quy hàng.
	Từ đấy, bản làng lại đông vui.
Truyện cổ dân tộc Tày
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1/ Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai đầu tiên? 
	A. Yêu tinh
	B. Bà cụ
	C. Ông cụ
	D. Cậu bé
Câu 2/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? 
	A.Vì anh em Cẩu Khây có sức khỏe
	B. Vì anh em Cẩu Khây có tài năng phi thường
	C. Vì anh em Cẩu Khây có lòng dũng cảm
	D. Vì anh em Cẩu Khây có có tài năng phi thường, lòng dũng cảm.
Câu 3/ Yêu tinh có phép thuật gì? 
	A. Phun lửa
	B. Phun nước
	C. Tạo ra sấm chớp
	D. Biến hóa, tàng hình
Câu 4/ Bốn anh em Cẩu Khây làm gì để chống lại yêu tinh ?
	A.Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước khoét máng, Móng Tay Đục Máng tát nước.
	B. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng.
	C. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây khoét máng, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng nhổ cây.
	D. Nắm Tay Đóng Cọc nhổ cây, Cẩu Khây đóng cọc, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng.
Câu 5/ Bài đọc: "Bốn anh tài" ca ngợi ai, hành động gì? 
.
Câu 6/ Các từ gạch chân trong câu: " Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa." thuộc từ loại: 
A. Danh từ      B. Động từ       C. Tính từ và danh từ     D. Tính từ
Câu 7/ Hãy viết vào chỗ chấm câu kể Ai làm gì?; Ai thế nào có trong bài:
- Câu kể Ai làm gì?: Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc be bờ ngăn nước lụt.
- Câu kể Ai thế nào?: Chỉ một lúc, mặt đất lại cạn khô.
Câu 8/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu " Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa."
- Chủ ngữ:.......................................................................................................
- Vị ngữ:.........................................................................................................
Câu 9/ Em viết một đoạn vă...Câu 8/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu " Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa."
- Chủ ngữ: yêu tinh
- Vị ngữ: dừng lại, phun nước ra như mưa
ÔN TẬP
MÔN: TOÁN
1. Trong các số 65; 108; 79; 200; 904; 213; 6012. Số chia hết cho 2 là:
.
2. Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:
	652; 654; 656; ; .; 662; .; ..; 668
3. Trong các số 85; 56; 98; 1110; 617; 9000; 2015. Số chia hết cho 5 là:
.
4. Trong các số 79; 999; 234; 9154; 2565. Số chia hết cho 9 là:
.
5. Trong các số 540; 332; 3627; 8144. Số chia hết cho 3 là:
.
5. Trong các số 540; 332; 3627; 8144. Số chia hết cho 3 là:
.
6. Trong các số 48432; 64620; 3560; 81587:
	a) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: ..
	b) Các số chia hết cho cả 3 và 9 là: ..
7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	10km2 = . m2
	50 m2 = ... dm2
2010m2 = . dm2
	2 000 000 m2 = ... km2
912m2 = . dm2
	51 000 000 m2 = ... km2
 8. Trong các hình dưới đây hình nào là hình bình hành. 
 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 
.
9. Giải bài toán:
	Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 7cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.
.
.
.
.
 10. Phân số nào chỉ phần đã tô đậm trong hình dưới đây? 
ĐÁP ÁN
1. Trong các số 65; 108; 79; 200; 904; 213; 6012. Số chia hết cho 2 là:
108; 200; 904; 6012
2. Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:
	652; 654; 656; 658; 660; 662; 664; 666; 668
3. Trong các số 85; 56; 98; 1110; 617; 9000; 2015. Số chia hết cho 5 là:
85; 1110; 9000; 2015
4. Trong các số 79; 999; 234; 9154; 2565. Số chia hết cho 9 là:
999; 234; 2565
5. Trong các số 540; 332; 3627; 8144. Số chia hết cho 3 là:
540; 3627
6. Trong các số 48411; 64620; 3560; 81585:
	a) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 64620; 3560
	b) Các số chia hết cho cả 3 và 9 là: 48411; 81585
7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	10km2 = 10 000 000 m2
	50 m2 = 50 000 dm2
2010m2 = 201000 dm2
	2 000 000 m2 = 2 km2
912m2 = 91200 dm2
	51 000 000 m2 = 51km2
 8. Trong các hình dưới đây hình nào là hình bình hành. 
 H

File đính kèm:

  • docde_on_tap_tong_hop_mon_toan_va_tieng_viet_lop_4.doc