Bài tập ôn tập tại nhà môn Tin học Lớp 4 - Năm học 2020-2021 (Lần 6)

II: THỰC HÀNH

Câu 1. Em hãy sử dụng công cụ trong chương trình Paint để vẽ 1 về khu vườn của em. Lưu bài vẽ với tên của em và lớp ví dụ: Nguyen Minh Phuong 4a1

Câu 2. Em hãy sử dụng Word đánh bài ‘‘Năm điều Bác Hồ dạy” .

Lưu bài vẽ với tên của em và lớp ví dụ: Nguyen Minh Phuong 4a1

doc 3 trang comai 14/04/2023 4600
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập tại nhà môn Tin học Lớp 4 - Năm học 2020-2021 (Lần 6)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập ôn tập tại nhà môn Tin học Lớp 4 - Năm học 2020-2021 (Lần 6)

Bài tập ôn tập tại nhà môn Tin học Lớp 4 - Năm học 2020-2021 (Lần 6)
vẽ với tên của em và lớp ví dụ: Nguyen Minh Phuong 4a1

File đính kèm:

  • docbai_tap_on_tap_tai_nha_mon_tin_hoc_lop_4_nam_hoc_2020_2021_l.doc