Chuyên đề Dạy học mĩ thuật theo hướng phát triển năng lực học sinh

-Thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn của PGD, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và cử giáo viên đi học tập huấn chuyên đề ...

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch.

- Tổ chức chuyên đề dạy học mĩ thuật  theo PP của Đan Mạch đến tất cả giáo viên dạy mĩ thuật và  các giáo viên dạy nhiều môn cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm…

- Quan tâm dự giờ thăm lớp góp ý giáo viên để thực hiện tốt việc dạy học mĩ thuật  theo PP của Đan Mạch…

ppt 42 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề Dạy học mĩ thuật theo hướng phát triển năng lực học sinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Chuyên đề Dạy học mĩ thuật theo hướng phát triển năng lực học sinh

Chuyên đề Dạy học mĩ thuật theo hướng phát triển năng lực học sinh
riển khai tập huấn nhân rộng đối với giáo viên chuyên trách Mĩ thuật từ ngày 04/12/2014 đến ngày 06/12/2014; 
- Công văn số 4368/GDĐT-TH ngày 13/11/2014 về triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch; 
- Công văn số 3070/GDĐT-TH ngày 23/9/2015 về triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch 
 Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo t ổ chức tập huấn chuyên đề dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch; đầu năm học mới đều xây dựng kế hoạch, chỉ đạo BGH các trường thực hiện. Đồng thời ra quyết định phân công cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán tổ mĩ thuật phụ trách, hỗ trợ giáo viên trong thực hiện dạy học mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. 
QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY HỌC MĨ THUẬT TẠI QUẬN 9 
 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 : 
 BGH các trường: 
Thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn của PGD, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và cử giáo viên đi học tập huấn chuyên đề ... 
 H ướng dẫn giáo viên x ây dựng kế hoạch dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch. 
 Tổ chức chuyên đề dạy học mĩ thuật theo PP của Đan Mạch đến tất cả giáo viên dạy mĩ thuật và các giáo viên dạy nhiều môn cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm 
- Quan tâm dự giờ thăm lớp góp ý giáo viên để thực hiện tốt việc dạy học mĩ thuật theo PP của Đan Mạch 
I/- QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY HỌC MĨ THUẬT HIỆN NAY 
Những tồn tại cần khắc phục: 
Chưa có sự đồng bộ về việc tổ chức, theo dõi, đánh giá 
Cán bộ quản lý chưa được tiếp cận NHIỀU với phương pháp dạy học mới, do đó chưa mạnh dạn dự giờ, nhận xét, góp ý 
Tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có những tài liệu vượt khỏi kh uôn khổ nội dung bài học tại Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT và Thông tư 22 
II/- NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
II/- NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
1/- Các năng lực được phát triển : 
Năng lực trải nghiệm 
Năng lực sáng tạo 
II/- NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO H...ác nhóm chọn lọc hình mẫu từ ngân hàng, tập hợp vẽ lại thành tranh chung ; 
- Vẽ màu ; 
- Sáng tạo ra câu chuyện theo tranh ; 
Quy trình 2: Vẽ biểu cảm 
Mô tả: 
Q uan sát và đưa bút chì trên giấy, cố gắng không nhìn giấy, kết hợp tay và mắt, từ đó biết cách quan sát, ghi nhớ những nét đặc trưng. 
Cách tổ chức 
- Học sinh tập trung nhìn bạn hoặc nhìn mẫu vật, di chuyển bút chì nhưng cố gắng không nhìn vào giấy, hoặc học sinh tự nhìn vào gương để vẽ chính mình (Mỗi em vẽ 3-4 tranh) ; 
- Chọn sản phẩm ưng ý nhất, vẽ thêm chi tiết và vẽ màu . 
Quy trình 3: Trang trí và vẽ tranh qua âm nhạc 
Mô tả: 
Tạo các mảng màu ngẫu nhiên trên giấy A0 hoặc A2 theo giai điệu tiết tấu âm nhạc, sau khi hoàn thành, tưởng tượng ra những hình ảnh, hoặc dùng các mảng màu này để trang trí. 
Cách tổ chức 
- Học sinh đi vòng quanh bàn theo nhịp nhạc, chọn màu ngẫu nhiên vẽ các mảng màu trên giấy; (Nếu không gian chật có thể mỗi em một giấy vẽ) 
- Sau khi hoàn thành mảng màu, có thể suy nghĩ, tưởng tượng ra một hình ảnh mới từ các mảng màu đã tạo ra, hoặc sử dụng mảng màu đó để tạo hình ảnh trang trí. 
Quy trình 4: Xây dựng cốt truyện 
Mô tả : 
X é dán hoặc sử dụng các vật liệu đã qua sử dụng để tạo ra các nhân vật, kết hợp các kỹ thuật vẽ khác để tạo ra địa điểm, nghĩ ra một cốt truyện hợp lý cho sản phẩm. 
Cách tổ chức 
- Giáo viên nêu ra chủ đề, đặt các câu hỏi gợi mở về những nhân vật có trong chủ đề, bối cảnh chủ đề và khuyến khích học sinh tạo ra sản phẩm theo yêu cầu; 
- Sau khi học sinh tạo ra các nhân vật bằng giải pháp xé dán, tạo nhân vật từ vật liệu phế thải, học sinh vẽ tiếp hình ảnh nền, tạo bối cảnh và kể câu chuyện do các em sáng tạo ra dựa trên các nhân vật này. 
Quy trình 5: Tạo hình 3D – Tiếp cận chủ đề 
Mô tả: 
S ử dụng các vật liệu đã qua sử dụng để tạo ra các mô hình ba chiều, giả lập những công trình có thật, theo yêu cầu của giáo viên hoặc ý tưởng của nhóm để tạo ra mô hình. 
Cách tổ chức 
- Giáo viên giới thiệu chủ đề, đặt các câu hỏi gợi ...huật, hiểu sâu và nắm được các ý đồ của từng nội dung. 
G iáo viên chủ nhiệm có dạy môn Mĩ thuật và giáo viên chuyên Mĩ thuật thường xuyên trao đổi các nội dung đã học trong những lần sinh hoạt chuyên đề. 
Trong quá trình triển khai, giáo viên cần lưu ý:    n hững quy trình dạy học m ĩ thuật đã được chi tiết thông qua mô tả thực tế các bước khác nhau của một quy trình . Giáo viên linh hoạt kết hợp nhuần nhuyễn các quy trình giảng dạy mĩ thuật mới theo chủ đề để mang lại hiệu quả tốt nhất. 
Cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe! 
II/- NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
1/- Các năng lực được phát triển: 
 Năng lực trải nghiệm : 
 Giúp cho học sinh có những trải nghiệm để gợi mở cách nhìn nhận, cảm giác, sự tò mò, trí nhớ, trí t ư ởng tượng và phát triển khả năng sáng tạo và biểu đạt của học sinh. 
Năng lực sáng tạo: 
Tạo ra các sản phẩm mĩ thuật, hợp tác nhóm, cảm thụ được mĩ thuật khi thực hành các nội dung mĩ thuật 2D hoặc 3D 
II/- NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
1/- Các năng lực được phát triển: 
Năng lực biểu đạt: 
Học sinh có khả năng khám phá ra năng lực của mình thông qua các phương tiện khác nhau , trải nghiệm niềm vui thích khi tạo ra sản phẩm, biểu đạt mang tính độc lập và đặc sắc của mình. 
Năng lực phân tích và diễn giải : 
phát triển tính sáng tạo và khám phá những ý tưởng mới khi tìm hiểu các bức tranh, các tác phẩm điêu khắc ... 
II/- NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
1 /- Các năng lực được phát triển: 
Năng lực giao tiếp và đánh giá: 
Khi thực hiện nhận xét, đánh giá sản phẩm, học sinh có thể tiến hành nhiều hoạt động giao tiếp, đánh giá thông qua quá trình tự đánh giá, đánh giá sản phẩm nhóm, đánh giá sản phẩm của nhóm khác, bạn khác 

File đính kèm:

  • pptchuyen_de_day_hoc_mi_thuat_theo_huong_phat_trien_nang_luc_ho.ppt