Tập huấn Chuyên đề nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA ĐGTX

1- Để hỗ trợ HS học tập.

2- Cung cấp ngay lập tức thông tin phản hồi cho HS.

3- Không nhằm xếp loại học lực.

4- Không nhằm mục đích đưa ra kết quả GD cuối cùng

5- Tập trung vào cái chưa hoàn thiện để tìm cách hỗ trợ HS học tốt.

6- Công cụ ĐG không áp dụng đồng loạt với mọi HS

7- GV ĐG và HS ĐG

ppt 10 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 100
Bạn đang xem tài liệu "Tập huấn Chuyên đề nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tập huấn Chuyên đề nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục

Tập huấn Chuyên đề nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học và hoạt động giáo dục
ộ phận của kế hoạch DH 
2-Tập trung phản hồi làm rõ thông tin về học tập, rèn luyện của HS 
3- Nuôi d ưỡ ng hứng thú, độ ng c ơ học tập. 
4- Gia t ă ng sự hiểu biết về các mục tiêu và các tiêu chí ĐG. 
5- Giúp HS biết làm thế nào để cải thiện thành tích học tập, rèn luyện theo mục tiêu. 
6- Hỗ trợ phát triển NL tự ĐG của HS. 
7-Ghi nhận đầ y đủ những cố gắng của ng ườ i học. 
8- Giúp giải thích kết quả ĐGĐK thông qua ĐGTX 
THÔNG TIN CẦN THU THẬP TRONG ĐGTX 
1-Sự tích cực chủ độ ng của HS trong việc tham gia các hoạt độ ng học, rèn luyện phẩm chất, thực hiện nhiệm vụ đượ c giao ( NL tự chủ, NL chuyên môn) 
2- Sự hứng thú, tự tin, cam kết, trách nhiệm của HS khi thực hiện các HĐ cá nhân (NL tự chủ, NL chuyên môn) 
3- Thực hiện nhiệm vụ học tập hợp tác (NL giao tiếp và hợp tác) 
4- Tự ĐG và ĐG lẫn nhau (giao tiếp và hợp tác, NL chuyên môn) 
Ví dụ 1: ĐG về khả năng hợp tác nhóm 
Tình huống: Một HS được cử làm thư ký của nhóm trong hoạt động nhóm cùng chuẩn bị kể lại câu chuyện Bút của cô giáo (TLV lớp 2, học kỳ 1). Em vừa đặt tên cho 2 nhân vật , vừa ghi lại lời kể của 2 nhân vật, vừa đóng một nhân vật để kể chuyện. 
ĐG của GV: Em đã rất tích cực làm công việc được giao. Em đóng vai và kể tốt. Em thử xem có thể chuyển việc nào của em cho một bạn khác trong nhómđể bạn cùng làm tốt như em? 
Ví dụ 2: ĐG sự cam kết trách nhiệm của HS khi thực hiện nhiệm vụ cá nhân 
Tình huống : HS làm 2 bài tập toán ở nhà, chưa làm 1 bài tập. Trong số bài tập đã làm, có 1 bài tập HS làm sai do nhầm phép cộng thành phép trừ. 
 ĐG của GV: 
Hỏi: Em đã hoàn thành mấy bài tập ở nhà?- HS trả lời. 
Hỏi: Em có gặp khó khăn nào trong khi làm những bài tập này không ? – HS trả lời. 
Hỏi và gợi ý: Em đã làm gì để giải quyết khó khăn này? (ví dụ: hỏi bạn; hỏi bố mẹ/anh,chị)- HS trình bày 
MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG ĐGTX 
1- Xác định mục tiêu để chọn PP và KT ĐGTX 
2- Giảm tối đa đe dọa, trừng phạt. Tăng tối đa khuyến khích, động viên, khen thưởng. 
3-Phản hồi kịp thời cho HS về: i

File đính kèm:

  • ppttap_huan_chuyen_de_nang_cao_nang_luc_danh_gia_thuong_xuyen_c.ppt