Bài tập ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 lần 6 - Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

36 + 47;        56 + 18;         49 + 18;       75 – 19;      100 – 37;          90 - 26

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2: Tính:

4 x 9 – 27 =……..                                                  5 x 9 + 38 =……

                = ……..                                                                  = ……

3 x 7 + 15 =………                                                4 x 6 – 18 =……

                   =……….                                                                = …….     

2 x 8 + 64 = ……….                                              3 x 6 + 42 = ……….

                  = ……….                                                                = ………..

Bài 3: Một lọ cắm 5 bông hoa. Hỏi 6 lọ như vậy cắm được tất cả bao nhiêu bông hoa?

doc 6 trang comai 21/04/2023 1201
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 lần 6 - Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 lần 6 - Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Bài tập ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 lần 6 - Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
ền >, <, = ?
4 x 7...... 5 x 6 3 x 8 ...... .4 x 6
5 x 7..... 4 x 8 2 x 10..... 4 x 4
3 x 6 .... 2 x 9 5 x 7....... 4 x 10
Bài 11: (HSNK) Tìm tích của số liền sau số 4 với số bé nhất có hai chữ số?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 12: Viết thêm ba số vào dãy số sau:
a/12; 15; 18; .....; .......; .......
b/ 16; 20; 24; 32; ......; .....; ......
c/40; 35; 30; ......; ......; ...........
Bài 13. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất :	 
a. Cặp số thích hợp điền vào chỗ chấm dãy số sau 4; 8, 12; .......; .......; 24. là:
	A.13; 14	B. 16; 17	C.16; 20	D. 13; 23
b.Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93 	
 93, 81, 72, 39, 37, 28 	 D 28, 93, 37, 72, 39, 81 
 c.Viết tiếp vào chỗ chấm 3 số cho thích hợp :
 8; 12; 16; .........;............;........... 
 A .20; 24; 28	B. 24; 28; 32	C.16; 24; 28	D. 13; 23; 26
d. Tích của 3 x 9 là ....
A. 39 B. 12 C. 27 D. 21
e. 2 được lấy 3 lần viết là .................
A.2 x 3 = 6 B. 3 x 2 = 6 C. 2 + 3 = 5 D. 3 + 2 = 5
Bài 14.Nối phép tính với kết quả đúng:
Bài 15. a) Vẽ thêm 1 đoạn thẳng vào 
B
A
D
C
hình đã cho để có được 1 hình chữ nhật
b) Sau khi vẽ thêm 1 đoạn thẳng
ở trong hình vẽ có số tứ giác là : ............
số hình tam giác là: ..................................
Môn Tiếng Việt 
Bài 1. Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ươc và và 2 từ có tiếng chứa vần ươt 
 ươc: . 
 ươt: ..
2.Điền vào chỗ trống:
a/ sa hay xa:
.. mạc,  xưa, phù ,  lưới.
b/ tr hay ch: 
- Đàn hải âu .ao lượn .ên mặt biển mênh mông.
- Bạn Lan .ăm ỉ học tập.
Bài 3 
1.Đặ...Trên đây là một số bài tập giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức. Kính nhờ quý phụ huynh nhắc nhở học sinh ôn tập, tự học, tự đọc sách ở nhà, làm bài tập. Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:

  • docbai_tap_on_luyen_mon_toan_va_tieng_viet_lop_2_lan_6_truong_t.doc