Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Các số có năm chữ số - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú

+ Số 42316 có mấy chữ số ?

+ Khi viết số này chúng ta bắt đầu viết từ đâu ?

+ Viết theo thứ tự như thế nào ?

Kết luận:

+ Bắt đầu viết từ trái sang phải.

+ Viết theo thứ tự từ hàng cao đến hàng thấp, tức là: Từ hàng chục nghìn đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

ppt 10 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Các số có năm chữ số - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Các số có năm chữ số - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Các số có năm chữ số - Năm học 2019-2020 - Trường tiểu học Phong Phú
hư thế nào ? 
Kết luận : 
+ Bắt đầu viết từ trái sang phải. 
+ Viết theo thứ tự từ hàng cao đến hàng thấp, tức là: Từ hàng chục nghìn đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020  TOÁN 
CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 
Đọc các số sau đây: 
+ 42 316 
+ 2 316 
Các em nhận xét cách đọc hai số này có gì giống và khác nhau? 
* Giống nhau: Khi đọc từ hàng trăm đến hết . 
* Khác nhau: Ở cách đọc phần nghìn . 
Số 42 316 có 42 nghìn. 
Số 2 316 có 2 nghìn. 
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020  TOÁN 
CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 
Chục nghìn 
VIẾT 
SỐ 
ĐỌC SỐ 
HÀNG 
Đơn vị 
Chục 
Trăm 
Nghìn 
6 
3 
5 
2 
8 
6 
5 
4 
3 
6 
1 
7 
8 
1 
3 
9 
5 
1 
5 
4 
1 
1 
6 
3 
1 
7 
6 
8 
3 
5 
2 
Sáu mươi tám nghìn 
ba trăm năm mươi hai 
Bài 1 : Viết (theo mẫu) 
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020  TOÁN 
CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 
- Các em làm bài vào vở rồi sửa bài nhé ! 
Hàng 
Viết số 
Đọc số 
Chục nghìn 
Nghìn 
Trăm 
Chục 
Đơn vị 
6 
8 
3 
5 
2 
3 
5 
1 
8 
7 
9 
4 
3 
6 
1 
5 
7 
1 
3 
6 
1 
5 
4 
1 
1 
Bài 1. Viết (theo mẫu) 
sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai 
 ba mươi lăm nghìn một trăm tám mươi bảy 
chín mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi mốt 
năm mươi bảy nghìn một trăm ba mươi sáu 
mười lăm nghìn bốn trăm mười một 
35 187 
94 361 
57 136 
15 411 
68 352 
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020  TOÁN 
CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020  TOÁN 
CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 
Bài 2 : Đọc các số: 
23 116 
12 427 
 3116 
 82 427 
Bài 2 : Đọc các số: 
23 116 
12 427 
3 116 
82 427 
 : Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu. 
 : Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy 
 : Ba nghìn một trăm mười sáu. 
 : Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy 
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020  TOÁN 
CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 
- Các em luyện tập thêm vở BT Toán nhé ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_cac_so_co_nam_chu_so_nam_hoc_2019_2.ppt