Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Mở rộng vốn từ Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy - Trường tiểu học Phú Lâm

Mục tiêu

-Nhận biết đúng tên một số loài chim vẽ trong tranh ( BT1), điền đúng tên loài chim (BT2).

-Đặt đúng dấu phẩy, dấu chấm trong câu(BT3).

pptx 14 trang Mạnh Hưng 16/12/2023 1040
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Mở rộng vốn từ Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy - Trường tiểu học Phú Lâm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Mở rộng vốn từ Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy - Trường tiểu học Phú Lâm

Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Mở rộng vốn từ Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy - Trường tiểu học Phú Lâm
ọn tên loài chim thích hợp với mỗi ô trống dưới đây: 
a) Đen như ... 
b) Hôi như ... 
c) Nhanh như ... 
d) Nói như.. 
e) Hót như ... 
quạ 
cú 
cắt 
vẹt 
khướu 
(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt) 
 Bài 3 : Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy. 
 Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò Chúng thường cùng ở cùng ăn cùng làm việc và đi chơi cùng nhau Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. 
 , 
, 
 . 
. 
CHÚC CÁC EM 
 CHĂM NGOAN, HỌC TỐT 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_bai_mo_rong_von_tu_tu_ngu_ve.pptx