Bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 27 - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn

1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”  
Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. 
a. Mùa hè                b. hoa phượng vĩ                 c. nở đỏ rực 
b) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về. 
a. Hoa phượng vĩ                  b. nở đỏ rực             c. khi hè về 
2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: 
Gợi ý: Đầu tiên, các em xác định bộ phận câu được in đậm là từ chỉ khoảng 
thời gian nên các em thay bằng từ “Khi nào” để đặt câu hỏi. Cuối câu hỏi, cần đặt 
dấu “?”, các em nhé! 
a. Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh 
dát vàng.  
..................................................................................................................................... 
b. Ve nhơn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.  
....................................................................................................................................
pdf 6 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 27 - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 27 - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn

Bài dạy môn Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 27 - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn
.................... 
b. Ve nhơn nhơ ca hát suốt cả mùa hè. 
.................................................................................................................................... 
C. TẬP LÀM VĂN: 
Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: 
a. Khi bạn cảm ơn em vì em đã làm một việc tốt cho bạn. 
Em đáp: ................................................................................................................... 
b. Khi một bà cụ cảm ơn em vì em đã chỉ đường cho cụ. 
Em đáp: ................................................................................................................... 
c. Khi bác hàng xóm cảm ơn em vì em đã trông giúp em bé cho bác một lúc. 
Lời đáp: ................................................................................................................... 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 
HỌ TÊN HỌC SINH:____________________________ - LỚP: Hai ______ 
2 
ÔN TẬP TIẾT 2 
A. TẬP ĐỌC: 
 Các em tiếp tục ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng các bài của tuần 21 nhé! 
B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
 1. Điền vào mỗi chỗ trống sau các từ ngữ về bốn mùa cho phù hợp: 
2. Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu rồi chép vào chỗ trống. Nhớ viết hoa chữ 
đầu câu: 
Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh heo đã rải 
khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên. 
Viết lại đoạn văn trên thành 5 câu 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 
HỌ TÊN HỌC SINH:____________.................................................. 
b. Khi chị xin lỗi vì đã trách mắng lầm em. 
Em đáp: ................................................................................................................... 
c. Khi bác hàng xóm xin lỗi vì làm phiền gia đình em. 
Lời đáp: ................................................................................................................... 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 
HỌ TÊN HỌC SINH:____________________________ - LỚP: Hai ______ 
4 
ÔN TẬP TIẾT 4 
A. TẬP ĐỌC: 
Các em tiếp tục ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng các bài của tuần 23 nhé! 
B. TẬP LÀM VĂN: 
 Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) kể về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, 
ngỗng,...) mà em biết. 
Gợi ý: 
- Loài vật em muốn kể là loài gì? 
- Hình dáng của nó có gì đặc biệt? (to hay nhỏ, màu lông, mỏ, chân, cánh, ...) 
- Hoạt động của nó ra sao? 
- Nó có lợi ích gì? 
- Tình cảm của em đối với nó? 
 Bài làm 
....................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
ÔN TẬP TIẾT 5 
A. TẬP ĐỌC: 
 Các em tiếp tục ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng các bài của tuần 24 nhé! 
B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?” (khoanh vào chữ cái đặt 
trước câu trả lời đúng) 
a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông. 
a. mùa hè b. đỏ rực b. hai bên bờ sông 
b) Ve nhởn...áo tin bài làm của em được điểm cao. 
Em đáp: ................................................................................................................... 
c. Cô giáo (thầy giáo) cho biết lớp em không đoạt giải Nhất trong tháng thi đua này. 
Lời đáp: ................................................................................................................... 
ÔN TẬP TIẾT 6 
A. TẬP ĐỌC: 
Các em tiếp tục ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng các bài của tuần 25 nhé! 
B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau: 
Tên loài thú Hoạt động / đặc đỉểm 
 M : hổ, 
 - 
 - 
 - 
 - 
 Săn mồi / dữ tợn 
 -  
 -  
 -  
 -  
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 
HỌ TÊN HỌC SINH:____________________________ - LỚP: Hai ______ 
6 
ÔN TẬP TIẾT 7 
A. TẬP ĐỌC: 
Các em tiếp tục ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng các bài của tuần 26 nhé! 
B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” 
 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
a) Sơn ca khô cả họng vì khát. 
a. sơn ca b. khô cả họng c. vì khát 
b) Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ. 
a. vì mưa to b.nước suối dâng c.ngập hai bờ 
2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: 
Gợi ý: Đầu tiên, các em xác định bộ phận câu được in đậm là từ chỉ lý do, nên 
các em thay bằng từ Vì sao để đặt câu hỏi. Cuối câu hỏi, cần đặt dấu ?, các em nhé! 
a. Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca. 
................................................................................................................................. 
b. Vì mải chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn. 
..................................................................................................................................... 
C. TẬP LÀM VĂN: 
Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: 
a. Khi cô (hoặc thầy) hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em. 
Em đáp: .........................................................................

File đính kèm:

  • pdfbai_day_mon_tieng_viet_lop_2_tuan_27_truong_tieu_hoc_tran_ng.pdf