Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì

•Hiểu được yêu cầu của 4 mức trong kiểm tra đánh giá với môn Lịch sử - Địa lý & Khoa học;

•Thực hành xây dựng các câu hỏi theo 4 mức

•Vận dụng xây dựng đề kiểm tra môn Lịch sử - Địa lý & Khoa học;

•Thực hành xây dựng ma trận đề kiểm tra;

•Biết cách triển khai tập huấn tại địa phương.

 

pptx 18 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì
n biết, tái hiện được các kiến thức, thông tin về lịch sử, địa lý 
hoặc khoa học 
Hiểu được ý nghĩa, giải thích, diễn đạt được ý hiểu của mình và nêu được câu hỏi về những kiến thức, thông tin lịch sử, địa lý, hoặc khoa học 
Biết vận dụng KT, KN đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống, hoặc khoa học 
Vận dụng các KT. KN đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt, hoặc khoa học . 
Từ / 
cụm từ để hỏi 
Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, thế nào, nêu, mô tả, kể tên, liệt kê,.. 
Trình bày, giải thích, so sánh, phân biệt, vì sao nói, vì sao, khái quát,.. 
Dự đoán, suy luận, thiết lập liên hệ, vẽ sơ đồ, vẽ đồ thị, lập niên biểu,. 
Bình luận, đánh giá, rút ra bài học, liên hệ với thực tiễn,.. 
Ví dụ 
Cách biên soạn để kiểm tra định kì môn LS&ĐL với các câu hỏi theo 4 mức 
Gợi ý cấu trúc đề kiểm tra 
- Đối với mạch n ội dung : 
+ Lịch sử: khoảng 50 % 
+ Địa lí: khoảng 50 % 
- Đối với các mức: 
Mức 1: Khoảng 4 0%; Mức 2: Khoảng 3 0%; Mức 3: khoảng 20%; Mức 4: Khoảng 10 %. 
(Ở mức 4 chỉ nên sử dụng 1 câu - hoặc nội Lịch sử hoặc nội dung Địa lí hoặc kết hợp cả nội dung Lịch sử và Địa lí .) 
- Đối với dạng câu hỏi/bài tập: 
Câu hỏi TNKQ: 60%; Câu hỏi tự luận: 40% 
HOẠT ĐỘNG 2:XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
Các nhóm thực hành xây dựng đề Kiểm tra định kì 
Báo cáo kết quả làm việc 
Mail của lớp: 
Email : taphuan.ksd.tphcm@gmail.com 
Password : 18012017 
Cách biên soạn để kiểm tra định kì môn LS&ĐL với các câu hỏi theo 4 mức 
Ma trận 
- Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính cần đánh giá, một chiều là các các mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4 
- Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm (TSĐ) của các câu hỏi. 
- Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn...ều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra 
Tham khảo: Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 4 
Tham khảo: Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 5 
Xác định các mức độ nhận thức (tư duy) dựa trên các cơ sở sau: 
* Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình tiểu học: 
Kiến thức nào trong chuẩn ghi là biết được thì xác định ở mức độ “nhận biết ”. 
Kiến thức nào trong chuẩn ghi là “hiểu được” nhưng chỉ yêu cầu nêu, kể lại, nói ra  ở mức độ nhớ, thuộc các kiến thức trong sách giáo khoa thì vẫn xác định ở mức độ “nhận biết”. 
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là “hiểu được” và có yêu cầu giải thích, phân biệt, so sánh dựa trên các kiến thức trong sách giáo khoa thì được xác định ở mức độ “thông hiểu”. 
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi ở phần kĩ năng hoặc yêu cầu rút ra kết luận, bài học  thì có thể được xác định ở mức độ “vận dụng ” 
- Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần “biết được” và phần “kĩ năng” làm được  thì xác định là mức độ “vận dụng” . 
* Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần ”hiểu được” và phần “kĩ năng” thiết kế, xây dựng  trong những hoàn cảnh mới thì được xác định ở mức độ “vận dụng nâng cao”. 
17 
Kính chúc quý Thầy Cô một năm như ý, 
hạnh phúc và thành công!!!!!! 

File đính kèm:

  • pptxtap_huan_nang_cao_nang_luc_ra_de_kiem_tra_dinh_ki.pptx