Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên môn Âm nhạc

MỤC TIÊU ĐGTX MÔN ÂM NHẠC

Xác định được kết quả dạy và học môn âm nhạc

Xác định được những yêu cầu học sinh đã đạt so với chuẩn kiến thức, kĩ năng môn âm nhạc

Đánh giá năng lực của học sinh

Giúp giáo viên và học sinh điều chỉnh phương pháp dạy và học

Kịp thời phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học

Tạo niềm tin, hứng thú học tập cho học sinh

ppt 21 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên môn Âm nhạc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên môn Âm nhạc

Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên môn Âm nhạc
nh giá thông qua sản phẩm 
Đánh giá dựa trên t ư vấn động viên 
QUAN SÁT 
Là phương pháp chủ đạo đáp ứng được việc đánh giá liên tục sự tiến bộ về năng lực và phẩm chất của HS 
Sử dụng mọi lúc, mọi nơi, có chủ đích hoặc không có chủ đích 
Sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương pháp khác 
Khai thác được thông tin về tinh thần, thái độ, hành vi của HS 
Lưu ý: Quan sát cần có mục tiêu và đưa ra kết luận phải có minh chứng. 
ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA KIỂM TRA NGẮN 
Kiểm tra nhanh trong đánh giá môn âm nhạc thường được thực hiện thông qua các hình thức: 
 Kiểm tra miệng để nêu vấn đề, đánh giá mức độ đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra (vốn kiến thức kinh nghiệm đã có) thường 
thực hiện trên một nhóm nhỏ học sinh. 
 Kiểm tra nhanh: được thiết kế sẵn với các câu hỏi ngắn hoặc 
dạng trắc nghiệm ( căn cứ vào phạm vi kiến thức). 
ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN BÀI TẬP THỰC HÀNH 
Đánh giá thông qua các hoạt động thực hành của HS 
ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC NHÓM 
ĐÁNH GIÁ QUA SẢN PHẨM 
	- HS trình diễn hát, múa 
	- HS kể lại câu chuyện 
HƯỚNG DẪN 
Đánh giá th ư ờng xuyên 
môn Mĩ thuật 
Giúp GV điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học 
Kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của HS để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của HS để hướng dẫn, giúp đỡ 
MỤC TIÊU ĐGTX MÔN MĨ THUẬT 
- Giúp HS có năng lực tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ. - Giúp cha mẹ HS tham gia vào đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩmchất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục HS. - Giúp cán bộ quản lí giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.  
MỤC TIÊU ĐGTX MÔ...tập của HS biểu hiện qua kết quả nội dung /hoạt động hoặc bài thực hành, để GV có những nhận định tổng hợp về KTKN, thái độ HS trong từng phần nội dung của Chủ đề dạy học hoặc kết thúc một bài học/chủ đề. 
 Biện pháp đánh giá học tập thông qua kết quả thực hành, cần phối hợp các hình thức đánh giá, trước hết tạo cơ hội để HS “tự đánh giá” và “đánh giá đồng đẳng” tại nhóm và trước cả lớp, sau đó thực hiện “đánh giá hợp tác” với những ý kiến trao đổi nhận xét của GV. 
- Hoạt động đánh giá cần quan tâm tới đặc điểm của đối tượng HS; dựa vào yêu cầu học tập của bài học/chủ đề và Chuẩn KTKN, thái độ HS hướng tới hình thành phát triển một số phẩm chất và năng lực ở HS. 
Phương pháp đánh giá 
( 4) Hồ sơ học tập cá nhân : còn gọi là “Bộ sưu tập cá nhân” do HS tập hợp trong suốt quá trình học tập mĩ thuật. Tuỳ theo điều kiện thực tế và khả năng HS/lớp, hồ sơ tập bao gồm: 
- Các bài thực hành, phiếu học tập của HS; 
- Những hình ảnh, tư liệu khai thác từ sách báo liên quan đến nội dung học tập; 
Những ghi chép cá nhân về những điều đã thực hiện, những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân trong học tập mĩ thuật. 
* Đánh giá qua “Hồ sơ học tập cá nhân” có thể áp dụng ở các khối lớp 3; 4; 5 tuỳ theo các yêu cầu mức độ về nội dung sưu tập và ghi chép. Đối với khối lớp đầu cấp, có thể hướng dẫn HS lưu giữ các bài thực hành theo thứ tự thời gian và ý thích. 
Phương pháp đánh giá 
HƯỚNG DẪN 
Đánh giá th ư ờng xuyên 
môn Thể dục 
Các phương pháp và kĩ thuật 
 đánh giá thường xuyên 
Nhóm phương pháp Vấn đáp 
Nhóm phương pháp quan sát 
Thực hành 
 	 Làm việc nhóm: 
	- Thiết kế một hoạt động dạy học âm nhạc, mĩ thuật, thể dục 
	- Sử dụng một số kĩ thuật trong đánh giá th ư ờng xuyên cho hoạt động dạy học âm nhạc đó . 
	 Yêu cầu: 
	-Thảo luận 
	-Thống nhất ý kiến 
	-Trình bày 
	-Điều chỉnh . 
Các kĩ thuật 
Nhóm phương pháp quan sát 
Mục tiêu: -Quan sát quá trình tập luyện 
 -Quan sát mức độ hoàn thành động tác 
Ghi chép ngắn: mức độ tập trung, phối hợp với bạn, t

File đính kèm:

  • ppttap_huan_nang_cao_nang_luc_danh_gia_thuong_xuyen_mon_am_nhac.ppt