Đề kiểm tra định kì học kì I môn Tin học Khối 5 - Đề số 1 - Năm học 2016-2017 (Kèm ma trận)

I. KHOANH VÀO CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT

   1. Thư mục gốc là gì ?

A.Thư mục ngoài cùng chứa các thư mục con

B. Thư mục không có chứa gì.                                     

C. Thư mục chứa sản phẩm làm việc của máy tính.

D. Câu a và câu c đều đúng.

   2. Để xóa thư mục  em chọn thao tác nào ?

A. Nhấp chọn thư mục cần xóaà nhấn phím Delete

B. Nhấp chọn thư mục cần xóa à nhấn phím Enter.

C. Nhấp chọn thư mục cần xóa à nhấn phím Alt

    D. Nhấp chọn thư mục cần xóa à nhấn phím Shift

 3.  Để tạo thư mục mới ở ổ đĩa D em chọn thao tác nào ?

A. Nhấp đúp chuột vào ổ Dà  nhấp chuột phải chọn New à Folder

B. Nhấp đúp chuột vào ổ Dà nhấp chuột phải chọn New à Shortcut

C. Nhấp đúp chuột vào ổ Dà nhấp New Folder trên thanh menu.

    D. Câu c và a đều đúng

 

docx 2 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì học kì I môn Tin học Khối 5 - Đề số 1 - Năm học 2016-2017 (Kèm ma trận)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra định kì học kì I môn Tin học Khối 5 - Đề số 1 - Năm học 2016-2017 (Kèm ma trận)

Đề kiểm tra định kì học kì I môn Tin học Khối 5 - Đề số 1 - Năm học 2016-2017 (Kèm ma trận)
 a đều đúng
./0.5điểm
 4. Muốn tạo bảng có 10 cột 10 hàng em chọn thao tác nào đúng nhất ?
 A. Insert àTable àInsert Table à nhập vào số cột, số hàng.
 B. Insert àTable àDraw Table
 C.Insert à Table àInsert Table à Lướt chuột theo hàng ngang và dọc.
 D.Tất cả đều đúng.
Không viết vào đây
./0.5điểm
 5. Để thêm một hàng mới nằm bên trên hàng đặt con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác nào sau đây :
 A. Nháy chuột phải chọn Insert àInsert columns to the left
 B. Nháy chuột phải chọn Insert àInsert columns to the right
 C. Nháy chuột phải chọn Insert àInsert Rows Above
./0.5điểm
 D. Nháy chuột phải chọn Insert àInsert Rows Below
 6. Để chèn chữ nghệ thuật WordArt, em thực hiện thao tác nào sau đây :
 A. Nháy chuột vào Menu Insert à Picture
 B. Nháy chuột vào Menu Insert àWordArt
 C. Nháy chuột vào Menu Insert àClip Art
 D. Nháy chuột vào Menu Insertà shapes
./1 điểm
 II. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
 7. Theo em hệ điều hành window có chức năng gì ? kể ra.
.	.	
./1 điểm
 8. Trước khi tắt máy tính, em cần đóng các tập tin và chương trình đang mở. Vì sao ?
 .	
 B. THỰC HÀNH (5 điểm)
./2 điểm 
 Em mở phần mềm Power Point tạo bài thuyết trình nói về các loại ô nhiễm môi trường hiện nay ở nước ta.
./1điểm 
Tạo 4 slide chèn chữ, hình ảnh minh họa đầy đủ.
./1điểm 
Tạo các hiệu ứng chuyển slides
./1điểm 
Tạo hiệu ứng trên các đối tượng
Lưu bài vào máy với hướng dẫn sau:
D:\K5\TEN_LOP\ten học sinh
Ví dụ: D:\K5\5.2\BẢO NGỌC
 ---Hết----

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_tin_hoc_khoi_5_de_so_1_nam.docx
  • docxMATRAN LOP 5-HK1.docx