Hướng dẫn ôn tập môn Tin học khối 5 - Năm học 2019-2020

Câu 1: Trong phần mềm Windows Movie Maker để chọn nhạc nền cho đoạn clip, tại khung công việc, em chọn lệnh nào trong các lệnh sau đây? 

A. Import video                          B. Import audio or music

C. Import picture                       D. Save to my computer

Câu 2: Stardict là phần mềm dùng để làm gì? 

A. Là phần mềm miễn phí giúp nén dữ liệu và giải nén cùng lúc nhiều tệp tin và thư mục.

B. Là phần mềm dùng để biên tập các tệp tin phim, hình ảnh, âm thanh,… 

C. Là phần mềm dùng để tra từ điển Việt – Anh, Anh – Việt, ….

D. Là phần mềm giúp em học soạn nhạc.

doc 4 trang comai 13/04/2023 3700
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn ôn tập môn Tin học khối 5 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Hướng dẫn ôn tập môn Tin học khối 5 - Năm học 2019-2020

Hướng dẫn ôn tập môn Tin học khối 5 - Năm học 2019-2020
Tiến lên 50 bước 	 	D.Quay trái 50 bước
Câu 6: Lệnh vẽ hình vuông với bước của rùa là 100?
A. repeat 4 [ fd 100 rt 90]	B. repeat 3 [ fd 100 rt 90] 
C. repeat4[ fd100rt90] 	 	D. repeat 5 [ fd 100 rt 90] 
Câu 7: Trong các lệnh sau, lệnh nào là lệnh vẽ hình tam giác đều với số bước là 100?
A. repeat 3 [fd 100 rt 90] 	B. repeat 3 [fd 100 rt 120]
C. repeat 3 [fd 100 rt 60] 	 D. repeat 4 [fd 100 rt 120]
 Câu 8: Để vẽ hình tròn bán kính 100 như hình bên, em dùng lệnh vẽ nào?
A. Circle2 100 	 	 B. Circle 100 
C. Ellipse 100 	 D. Ellipse 100 50 
 Câu 9: Để vẽ hình bầu dục bán kính 50 100 như hình bên, em dùng lệnh vẽ nào?
A. Ellipse 100 50 	B. Ellipse 50 100 
C. Ellipse2 100 50 	D. Ellipse2 50 100 
Câu 10: Lệnh thay đổi màu vẽ là?
A. SETPC_số hiệu màu 	 B. SETPC_19
C. SET_số hiệu màu 	D. PC_số hiệu màu
B/ Phần thi thực hành:
Em hãy sử dụng phần mềm MWSLogo để vẽ hình sau với lệnh thay đổi màu bút vẽ 
Câu 1: Thực hành vẽ 1 số hình đa giác đều
Câu 2: Viết chương trình để khi nhấn các lệnh h1,h2, h3, h4 ta được lần lượt hình sau:
Hình 2.1
Hình 2.2
Hình 2.3
Hình 2.4
Câu 3: Viết chương trình để khi nhấn các lệnh h1,h2, h3, h4 ta được lần lượt hình sau:
Hình 3.1
Hình 3.2
Hình 3.3
Hình 3.4
Câu 4: Viết chương trình để khi nhấn các các lệnh h1,h2, h3, h4 ta được lần lượt hình sau:
Hình 4.1
Hình 4.2
Hình 4.3
Hình 4.4
Câu 5: Viết chương trình để khi nhấn các các lệnh h1,h2, h3, h4 ta được lần lượt hình sau:
Hình 5.1
Hình 5.2
Hình 5.3
Hình 5.4
 Câu 6: Viết câu lệnh Logo lá cờ (như Hình 6.1) và vẽ hình các lá cờ xoay vòng (như Hình 6.2)
Ví dụ: hình 8 lá cờ
Hình 6.1
Hình 6.2
Câu 7: Viết các chương trình để vẽ hình chong chóng và hình hoa tuyết
Cánh
(Gợi ý: fd 100 rt 60 fd 100 rt 150 fd 173 rt 150)
Hình chong chóng
Có 9 cánh
Cánh
(Gợi ý:fd 50 rt 45 fd 100 rt 150 fd 100 rt 45 fd 50 rt 120)
Hình hoa tuyết
Có 8 cánh
Câu 8: Những vòng tròn màu xanh da trời, đen, đỏ (hàng ngang phía trên) và vàng, xanh lá cây (hàng dưới), nét vẽ to thứ 10 tạo 

File đính kèm:

  • dochuong_dan_on_tap_mon_tin_hoc_khoi_5_nam_hoc_2019_2020.doc