Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập (SGK trang 129) - Năm học 2019-2020

-HS nhắc lại cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Tìm giá trị một phần  

                (thực hiện phép chia)

Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần  

                (thực hiện phép nhân)

ppt 5 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập (SGK trang 129) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập (SGK trang 129) - Năm học 2019-2020

Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Luyện tập (SGK trang 129) - Năm học 2019-2020
 1 
ĐÁP ÁN 
5 quả trứng : 7500 đồng 
3 quả trứng :  đồng? 
Tóm tắt 
BÀI 2 
Bài giải 
3 quả trứng có giá tiền là: 
1 quả trứng có giá tiền là: 
7500 : 5 = 1500 (đồng) 
1500 x 3 = 4500 (đồng) 
Đáp số: 4500 đồng 
6 căn phòng: 2550 viên gạch 
 7 căn phòng: .viên gạch? 
Tóm tắt 
- Tóm tắt : 1đ, bài giải : 2đ, viết sạch rõ : 1đ chung . 
Lát 1 căn phòng cần số viên gạch là: 
Lát 7 căn phòng cần số viên gạch là: 
Bài giải 
2550 : 6 = 425 (viên gạch) 
Đáp số: 2975 viên gạch 
425 x 7 = 2975 (viên gạch) 
BÀI 3 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_bai_luyen_tap_sgk_trang_129_nam_hoc_201.ppt