Phiếu học tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 24 - Trường tiểu học Phan Đăng Lưu

A. Kiến thức mới:  
Mục tiêu: 
- Thuộc bảng chia 4 
- Biết giải bài toán có một phép chia( trong bảng chia 4). 
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành  bốn phần bằng nhau. 
- Các bài tập cần làm: bài 1, 2, 3 Trang 120. 
B. Bài tập: 
pdf 7 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu học tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 24 - Trường tiểu học Phan Đăng Lưu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu học tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 24 - Trường tiểu học Phan Đăng Lưu

Phiếu học tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 24 - Trường tiểu học Phan Đăng Lưu
 4 = 
4 : 4 = 1 
8 : 4 = 2 
12 : 4 = 3 
16 : 4 = 4 
20 : 4 = 5 
24 : 4 = 6 
28 : 4 = 7 
32 : 4 = 8 
36 : 4 = 9 
40 : 4 = 10 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 
Lớp: Hai 
Họ tên học sinh:. 
PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 2 – TUẦN 24 
Bài : LUYỆN TẬP 
A. Kiến thức mới: 
Mục tiêu: 
 - Thuộc bảng chia 4 
 - Biết giải bài toán có một phép chia( trong bảng chia 4). 
 - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành bốn phần bằng nhau. 
 - Các bài tập cần làm: bài 1, 2, 3 Trang 120. 
B. Bài tập: 
1. Tính nhẩm: 
8 : 4 = 12 : 4 = 20 : 4 = 28 : 4 = 
36 : 4 = 24 : 4 = 40 : 4 = 32 : 4 = 
2. Tính nhẩm: 
3. Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ? 
Bài giải 
.. 
.. 
.. 
4 x 3 = 
12 : 4 = 
12 : 3 = 
4 x 2 = 
8 : 4 = 
8 : 2 = 
4 x 1 = 
4 : 4 = 
4 : 1 = 
 4 x 4 = 
16 : 4 = 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 
Lớp: Hai 
Họ tên học sinh:. 
PHIẾU HỌC TẬP MÔN TÓAN LỚP 2 – TUẦN 24 
Bài : BẢNG CHIA 5 
A. Kiến thức mới: 
Mục tiêu: 
 - Biết cách thực hiện phép chia 5. 
 - Lập được bảng chia 5 . 
 - Nhớ được bảng chia 5. 
 - Biết giải bài toán có một phép tính chia ( trong bảng chia 5). 
 - Các bài tập cần làm là: bài 1, 2. 
Bài học
B. Bài tập: 
1. Số ? 
Số bị chia 10 20 30 40 50 45 35 25 15 5 
Số chia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Thương 
2. Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ? 
Bài giải 
. 
. 
.. 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 
Lớp: Hai 
Họ tên học sinh:. 
PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 2 – TUẦN 24 
Bài : LUYỆN TẬP 
A. Kiến thức mới: 
 Mục tiêu: 
 - Biết cách tìm thừa số x trong các bài tập dạng : X x a = b; a x X = b 
- Các bài tập cần làm: bài 1 
B. Bài tập: 
1. Tìm x: 
a) X x 2 = 4 b) 2 x X = 12 c) 3 x X = 27 
*Ghi nhớ: Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. 

File đính kèm:

  • pdfphieu_hoc_tap_mon_toan_lop_2_tuan_24_truong_tieu_hoc_phan_da.pdf