Phiếu học tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 28 - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn

1) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 
109 đọc là:                                                     110 đọc là: 
a. một trăm chín mươi                                    a. một trăm một 
b. một linh chín                                               b. một trăm mười 
c. một trăm linh chín                                       c. một trăm linh mười 
2) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
pdf 5 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu học tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 28 - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu học tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 28 - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn

Phiếu học tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 28 - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn
chục từ 110 đến 200 
Em hãy điền theo mẫu vào chỗ chấm 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 
HỌ TÊN HỌC SINH:____________________________ - LỚP: Hai ______ 
4 
Bài 4: Các số từ 101 đến 110” 
B. Các bài tập: 
PHẦN I: Trắc nghiệm 
1) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 
109 đọc là: 110 đọc là: 
a. một trăm chín mươi a. một trăm một 
b. một linh chín b. một trăm mười 
c. một trăm linh chín c. một trăm linh mười 
2) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
101 1000 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN 
HỌ TÊN HỌC SINH:____________________________ - LỚP: Hai ______ 
5 
PHẦN II: Tự luận 
1) Viết (theo mẫu): 
 2) Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 
 100 ... 110 180 ... 170 
140 ... 140 190 ... 150 
150 ... 170 160 ... 130 
3) Điền số vào chỗ chấm thích hợp: (Đây là các số tròn chục nhé, các em!) 
 110 ; . ; 130 ; 140 ; . ; 160 ; . ; . ; . ; 200 
4) Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 
101 ... 102 106 ... 109 
102 ... 102 103 ... 101 
105 ... 104 105 ... 105 
109 ... 108 109 ... 110 
5) a) Viết các số 106, 108, 103, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn. 
b) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé. 
6) Số ? 
Lưu ý: Nhờ phụ huynh nhắc các bé làm bài bằng một trong các hình thức: in đề ra 
hoặc chép đề vào vở, và gửi lại bài làm của học sinh bằng một trong các hình thức 
sau: gửi file word hoặc chụp hình bài làm vào Zalo của giáo viên chủ nhiệm. Hạn 
chót nộp bài ngày 11/05/2020. Nếu phụ huynh có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp 
với giáo viên chủ nhiệm của bé. Cảm ơn quý phụ huynh! 

File đính kèm:

  • pdfphieu_hoc_tap_mon_toan_lop_2_tuan_28_truong_tieu_hoc_tran_ng.pdf