Phiếu bài tập Lớp 1 - Tuần 26 - Trường tiểu học Phan Đăng Lưu

A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT: 
- Nêu được lợi ích của con gà; 
- Chỉ được các bộ phận của con gà trên hình vẽ hay vật thật. 
B. BÀI TẬP:

 

pdf 9 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập Lớp 1 - Tuần 26 - Trường tiểu học Phan Đăng Lưu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu bài tập Lớp 1 - Tuần 26 - Trường tiểu học Phan Đăng Lưu

Phiếu bài tập Lớp 1 - Tuần 26 - Trường tiểu học Phan Đăng Lưu
Tranh 4: Tuấn sơ ý làm vỡ bình hoa. 
Tranh 3 
PHIẾU BÀI TẬP MƠN THỦ CƠNG 1 – TUẦN 26 
Bài: CẮT DÁN HÌNH VUƠNG 
A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 
- Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuơng . 
- Kẻ, cắt, dán được hình vuơng. Cĩ thể kẻ, cắt được hình vuơng theo cách đơn giản. Đường 
cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. 
B. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
1. Chuẩn bị : giấy thủ cơng, keo dán, thước kẻ, bút chì, kéo. 
2. Các bước thực hiện : 
 Gợi ý sáng tạo : 
C. THỰC HÀNH 
Học sinh lần lượt thực hiện các bước theo hướng dẫn ở trên để tự vẽ, cắt dán hình vuơng và 
trang trí theo ý thích của mình. 
Lưu ý : PH cĩ thể hướng dẫn HS làm bài bằng cách dán sản phẩm vào phiếu bài tập hoặc 
dán vào giấy vở. 
Vẽ hình vuơng cĩ cạnh 7 ơ. Cắt theo đường vẽ. 
Bước 1 Bước 2 Bước 3 
Hồn thành sản phẩm. 
Trình bày sản phẩm của em (cĩ thể xoay ngang giấy) 
 PHIẾU BÀI TẬP MƠN MĨ THUẬT 1 – TUẦN 26 
Bài: VẼ GÀ 
A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 
- Nhận biết đặc điểm, hình dáng, màu sắc các bộ phận của gà trống, gà mái. 
- Biết vẽ con gà. 
- Vẽ được con gà, vẽ màu và trang trí theo ý thích. 
B. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
Bước 1 : Vẽ nét chính 
Bước 2 : Vẽ nét phụ 
Bước 3 : Vẽ chi tiết 
Bước 4 : Vẽ màu 
Bước 5 : Cĩ thể vẽ 
thêm hình ảnh phụ 
Gà con Gà mái Gà trống 
 Bài vẽ tham khảo : 
C. THỰC HÀNH 
1. Em hãy vẽ màu vào các bức tranh : 
2. Em hãy vẽ lại một con gà, vẽ màu và trang trí theo ý thích : 
 Lưu ý : HS cĩ thể vẽ vào phiếu bài tập, giấy A4 hoặc vẽ vào giấy vở. 
TRÌNH BÀY SẢN PHẨM CỦA EM (cĩ thể xoay ngang giấy để vẽ) 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_lop_1_tuan_26_truong_tieu_hoc_phan_dang_luu.pdf