Ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 1 - Tuần 23 Năm học 2019-2020

1. Trace

Kite

King

Key

Monkey

2. Circle a or b.

1 - b. monkey;

2 - b. key;

3 - a. kite;

4 - b. king;

pdf 6 trang comai 14/04/2023 3980
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 1 - Tuần 23 Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 1 - Tuần 23 Năm học 2019-2020

Ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 1 - Tuần 23 Năm học 2019-2020
.. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
7. 
8. 
9. 
10
. 
11
. 
12
. 
13
. 

File đính kèm:

  • pdfon_tap_hoc_ki_1_mon_tieng_anh_lop_1_tuan_23_nam_hoc_2019_202.pdf