Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học Lớp 2 - Đề 1+2 - Năm học 2016-2017 (Kèm ma trận)

Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 5)

Máy tính hình 1 có tên là gì?

A.  Máy tính xách tay            C.  Máy tính bảng    

B. Máy tính để bàn               D.   Máy in              

Nếu thường xuyên ngồi trước máy tính không đúng tư thế, em sẽ dễ bị:

A. Cận thị                                C. Vẹo cột sống       

B. Ho                                       D. Viễn thị

 

doc 4 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học Lớp 2 - Đề 1+2 - Năm học 2016-2017 (Kèm ma trận)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học Lớp 2 - Đề 1+2 - Năm học 2016-2017 (Kèm ma trận)

Đề kiểm tra định kì học kì 1 môn Tin học Lớp 2 - Đề 1+2 - Năm học 2016-2017 (Kèm ma trận)
đây là con chuột máy tính:
A. C. 	
B. D. 
Con chuột của máy tính gồm có mấy nút nhấn:
A. 1 C. 3	
B. 2 D. 4
Biểu tượng nào sau đây là phần mềm vẽ paint:
A. C. 	
B. D. 	
Công cụ nào sau đây dùng để vẽ đoạn thẳng:
A. C. 	
B. D. 	
Em hãy nối nội dung ở cột A với cụm từ ở cột B sao cho đúng:
 Cột A Cột B
 Bàn phím l l Điều khiển mọi hoạt động của máy tính
 Chuột l l Hiển thị kết quả hoạt động của máy tính
 Màn hình l l Điều khiển máy tính
 Bộ xử lý l l Gõ văn bản
Phần II: Thực hành (30 phút)
Em hãy tô màu một hình bằng phần mềm ART.
Mở phần mềm vẽ Paint.
Em hãy ráp (di chuyển) những vật ở Hình a để được bức tranh Hình b và lưu hình vào D:\NAM HOC 2016-2017\HK1\KHOI 2\ho ten-lop.png
Hình b
Hình a
Em hãy trang trí Hình b sao cho bức tranh trên thêm sinh động.
HỌ TÊN:................................................................
HỌC SINH LỚP: .............
TRƯỜNG: Tiểu học Long Thạnh Mỹ
SỐ MÁY
KTĐK CUỐI HK 1 – NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIN HỌC - LỚP 2
Thời gian làm bài: 40 phút
Giám thị 
Số Mật mã
Số thứ tự
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO
SỐ
MẬT MÃ
SỐ 
THỨ TỰ
Câu 1:
.../1đ
Câu 2:
.../1đ
Câu 3:
../1 đ
Câu 4:
.../ 2đ
Bài 1:
.../ 1 đ
Bài 2:
Câu 1: 
.../ 1 đ
Câu 2:
.../ 2 đ
Câu 3:
.../ 1 đ
ĐỀ 2
Phần I: Lý Thuyết (10 phút)
Hình 1
Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng (câu 1, câu 2, câu 3)
Máy tính hình 1 có tên là gì?
A. Máy tính xách tay C. Máy tính bảng	
B. Máy tính để bàn D. Máy in 
Nếu nhìn gần màn hình em sẽ dễ bị:
Sổ mũi 
 Ho
Vẹo cột sống
Cận thị
Công cụ nào sau đây dùng để vẽ hình vuông, hình chữ nhật:
A. C. 	
B. D. 	
Em hãy nối bộ phận trên hình với cụm từ ở dưới sao cho đúng:
 l Bàn phím l Thùng máy l Chuột l Màn hình
Phần II: Thực hành (30 phút)
Em hãy tô màu một hình bằng phần mềm ART.
Mở phần mềm vẽ Paint.
Em hãy ráp (di chuyển) những vậ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_1_mon_tin_hoc_lop_2_de_12_nam_hoc.doc
  • docMA TRAN 16-17.doc