Đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 môn Lịch sử & Địa lí Lớp 5 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án và ma trận)

1. Vua quan nhà Nguyễn đã không nghe theo những đề nghị canh tân đất nước của:

a. Phan Bội Châu.                                                     b. Phan Đình Phùng.

c. Nguyễn Thiện Thuật.                                           d. Nguyễn Trường Tộ. 

2. Phan Bội Châu cổ động, tổ chức phong trào Đông Du nhằm: 

a. đào tạo nhân tài cứu nước.                                  b. mở rộng quan hệ ngoại giao với Nhật Bản.

c. tránh sự đàn áp của thực dân Pháp.                    d. giúp thanh niên Việt Nam thoát khỏi khổ cực.

3. Địa danh nào sau đây đã trở thành “mồ chôn giặc Pháp”?

a. Cao Bằng                           b. Việt Bắc                            c. Thái Nguyên                     d. Bắc Kạn

 

doc 4 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 môn Lịch sử & Địa lí Lớp 5 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án và ma trận)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 môn Lịch sử & Địa lí Lớp 5 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án và ma trận)

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 môn Lịch sử & Địa lí Lớp 5 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án và ma trận)
u Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”? 
6. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã trải qua nhiều sự kiện với các nhân vật lịch sử đáng kính trọng. Trong số đó, em khâm phục nhân vật nào nhất? Vì sao? 	
" 	
II - PHẦN ĐỊA LÝ : (5 điểm)
	Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 3 
1. Nước ta có nhiều mỏ than ở:
	a. Quảng Ngãi	 b. Quảng Nam	c. Quảng Bình	 d. Quảng Ninh
2. Những con sông lớn ở miền Bắc nước ta là:
a. sông Mã, sông Cả	b. sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình
c. sông Thu Bồn, sông Đà Rằng	d. sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai 
Các dịch vụ du lịch được cải thiện.
3. Những năm gần đây, ngành du lịch nước ta phát triển là nhờ những điều kiện thuận lợi nào? (Nối các ý thích hợp) 
Đời sống được nâng cao.
Du lịch phát triển
Nước sông thay đổi theo mùa.
Khí hậu trở nên điều hòa hơn.
4. Viết tiếp vào chỗ chấm. 
Nước ta có nhiều rừng, chủ yếu là rừng  và rừng   Rừng cho ta nhiều , rừng còn có tác dụng  
5. a. Vì sao người dân vùng ven biển nước ta có nghề làm muối?
 b. Kể tên một số bãi biển nổi tiếng về du lịch ở nước ta.
6. Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu với du khách về một địa điểm ở nước ta đã được công nhận là di sản thế giới. 
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ – LỚP 5
CUỐI HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2016 - 2017
I. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng nhất (Mỗi câu 0.5đ)
1. Vua quan nhà Nguyễn đã không nghe theo những đề nghị canh tân đất nước của:
a. Phan Bội Châu.	b. Phan Đình Phùng.
c. Nguyễn Thiện Thuật.	d. Nguyễn Trường Tộ. 
2. Phan Bội Châu cổ động, tổ chức phong trào Đông Du nhằm: 
a. đào tạo nhân tài cứu nước.	b. mở rộng quan hệ ngoại giao với Nhật Bản.
c. tránh sự đàn áp của thực dân Pháp.	d. giúp thanh niên Việt Nam thoát khỏi khổ cực.
3. Địa danh nào sau đây đã trở thành “mồ chôn giặc Pháp”?
a. Cao Bằng 	b. Việt Bắc 	c. Thái Nguyên 	 	d. Bắc Kạn
4. Viết tiếp vào chỗ chấm (1...vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 3 
1. Nước ta có nhiều mỏ than ở:
	a. Quảng Ngãi	 b. Quảng Nam	c. Quảng Bình	 d. Quảng Ninh
2. Những con sông lớn ở miền Bắc nước ta là:
a. sông Mã, sông Cả	b. sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình
c. sông Thu Bồn, sông Đà Rằng	d. sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai 
Các dịch vụ du lịch được cải thiện.
3. Những năm gần đây, ngành du lịch nước ta phát triển là nhờ những điều kiện thuận lợi nào? (Nối các ý thích hợp) (1đ)
Đời sống được nâng cao.
Du lịch phát triển
Nước sông thay đổi theo mùa.
Khí hậu trở nên điều hòa hơn.
Mỗi ý đúng được 0.5đ
4. Viết tiếp vào chỗ chấm. (1đ)
Nước ta có nhiều rừng, chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. Rừng cho ta nhiều sản vật, rừng còn có tác dụng điều hòa khí hậu/ ngăn lũ lụt/ che phủ đất chống xói mòn .
Đúng 4 ý: 0.5đ;	2,3 ý: 0.5đ;	1 ý: 0đ
5. a. Vì sao người dân vùng ven biển nước ta có nghề làm muối? (0.5đ)
Biển nước ta có thủy triều, thuận tiện cho việc lấy nước làm muối. Vì vậy người dân ven biển có nghề làm muối.
 b. Kể tên một số bãi biển nổi tiếng về du lịch ở nước ta. (0.5đ)
HS kể tên 2 bãi biển trở lên thì được 0.5đ. Ví dụ: Nha Trang, Hạ Long, Cà Ná, Đại Lãnh .
6. Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu với du khách về một địa điểm ở nước ta đã được công nhận là di sản thế giới. (1đ)
HS cần thực hiện được các yêu cầu sau:
- Nêu đúng tên của địa điểm được công nhận là di sản thế giới. (0.5đ)
- Nêu đúng một vài đặc điểm của địa danh đó. (0.5đ)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_1_mon_lich_su_dia_li_lop_5_n.doc
  • xlsMa tran_chinh thuc_SU DIA 5.xls