Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Lịch sử & Địa lí Lớp 4 - Đề 1+2 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất : ( 1 điểm)

1).Dưới thời vua Hùng, nghề chính của Lạc dân là:

a).        làm ruộng                                 c).        đúc đồng

b).        làm mắm                                  d).        đóng thuyền

2).Nhà Trần quan tâm đến việc:

a).        phát triển nông nghiệp              c).        phòng thủ đất nước

b).        phát triển công nghiệp              d).        phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước

    II. Nối ý cột A phù hợp với cột B: ( 1 điểm)

 

docx 10 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Lịch sử & Địa lí Lớp 4 - Đề 1+2 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Lịch sử & Địa lí Lớp 4 - Đề 1+2 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Lịch sử & Địa lí Lớp 4 - Đề 1+2 - Năm học 2016-2017 (Có đáp án)
nh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất : ( 1 điểm)
1).Dưới thời vua Hùng, nghề chính của Lạc dân là:
a). 	làm ruộng	c).	đúc đồng
b).	làm mắm	d).	đóng thuyền
2).Nhà Trần quan tâm đến việc:
a).	phát triển nông nghiệp	c).	phòng thủ đất nước
b).	phát triển công nghiệp	d).	phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước
/ 1 điểm 	II. Nối ý cột A phù hợp với cột B: ( 1 điểm)
Cột A	Cột B
Năm 1010	.	.	Nhà Trần thành lập
Năm 938	.	.	Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Năm 1226	.	
/ 2 điểm 	III. Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938? ( 2 điểm)
/ 1 điểm 	IV. Kể tên 2 tục lệ của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay? ( 1 điểm)
PHẦN B: ĐỊA LÍ
/ 1 điểm 	V. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: ( 1 điểm)
1).Hoàng Liên Sơn là nơi sinh sống của các dân tộc:
a).	Tày, Nùng, Khơ- me	c).	Khơ- me, Dao, Thái
b).	Dao, Thái, Mông	d).	Ê- đê, Thái, Gia- rai
2).Lễ hội của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn thường được tổ chức vào:
a).	mùa thu	c).	mùa xuân
b).	mùa đông	d).	mùa hè
/ 1 điểm 	VI. Điền các từ sau (sông Thái Bình, hình tam giác) vào chỗ trống thích hợp : ( 1 điểm)
Đồng bằng Bắc Bộ có dạng  với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. Đây là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta, do sông Hồng và   bồi đắp nên.
/ 2 điểm 	VII. Trả lời câu hỏi sau:
1).Nêu 2 điều kiện để Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát? ( 1 điểm)
2).Kể tên 2 cảnh đẹp ở Đà Lạt mà em biết? ( 1 điểm)
/ 1 điểm 	VIII. Từ Hà Nội có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào? ( 1 điểm)
ĐÁP ÁN SỬ- ĐỊA ( ĐỀ 1)
I/ khoanh tròn đúng mỗi câu được 0,5đ
1a	-2d
II/Nối đúng mỗi ý được 0,5đ
Năm 1010	->	Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Năm 1226	->	Nhà Trần thành lập
III/ Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền lên ngôi vua đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc (1đ) và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.(1đ)
IV/ HS kể đúng mỗi tục lệ được 0,5đ. Ví dụ: tục ăn trầu, nhuộm răng , để tóc dài,
V/ HS khoanh đúng mỗi câu được ...II
0,5
2
2,5
Tổng điểm các câu
4
0
0
0
0
3
2
1
10
Tỉ lệ:	NB: 40 %	TN: 40 % 
	TH: 30 %	TL: 60 %
	VD: 20 %
	VDPH: 10%
Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp:......................
Trường : Tiểu học Trương Định 
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4 (ĐỀ 2)
Thời gian : 40 PHÚT
.
Điểm
Nhận xét của giáo viên : 
PHẦN A: LỊCH SỬ
/ 2 điểm 	I. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất: ( 1 điểm)
1).Khoảng năm 700 trước công nguyên, nhà nước đầu tiên của nước ta ra đời, tên là:
a). 	Âu Lạc	c).	Lạc Việt
b).	Văn Lang	d).	Hùng Vương
2).Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo?
a).	Trần Hưng Đạo	c).	Lý Thường Kiệt
b).	Lê Hoàn	d).	Ngô Quyền
II. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống? ( 1 điểm)
1).Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long.	2).Năm 1266, nhà Trần thành lập. 
III. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp trong xã hội Văn Lang? ( 2 điểm)
IV. Trong các nhân vật lịch sử đã học, em thích nhất nhân vật nào? Vì sao? ( 1 điểm)
PHẦN B: ĐỊA LÍ
V. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: ( 1 điểm)
1).Nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn là:
a).	các lễ hội	c).	những phiên chợ vùng cao
b).	trang phục	d).	nhiều món ăn ngon
2).Đà Lạt nằm ở cao nguyên:
a).	Kon Tum	c).	Di Linh
b).	Đắk Lắk	d).	Lâm Viên
VI. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống? ( 1 điểm)
1).Sông Hồng và sông Đáy là hai con sông lớn nhất ở miền Bắc. 
2).Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học hàng đầu của nước ta. 
VII. Tại sao Đà Lạt có nhiều hoa quả, rau xứ lạnh? Kể tên 2 loại hoa quả mà em biết? ( 1 điểm)
VIII. Hãy nêu các đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ? ( 2 điểm)
ĐÁP ÁN SỬ ĐỊA ĐỀ 2
I/HS khoanh tròn đúng mỗi ý được 0,5đ
1b	-2d
II/ HS ghi đúng mỗi ô được 0,5đ
1Đ	-2S
III/ HS vẽ đúng mỗi ô được 0,5đ và đúng các mũi tên được 0,5đ
Vua
Lạc hầu, lạc tướng
Lạc dân
Nô tì
IV/HS nêu được đúng tên nhân vật được 0,5đ, nêu được lí do thích được 0,5đ.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_i_mon_lich_su_dia_li_lop_4_de_12_nam.docx