Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021 - Trường tiểu học Phú Lâm

NỘI DUNG

•Student book trang 62 - Luyện đọc bài “My favorite dish”

• Student book trang 63 - Luyện nghe bài 1

pptx 6 trang Mạnh Hưng 16/12/2023 780
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021 - Trường tiểu học Phú Lâm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021 - Trường tiểu học Phú Lâm

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Tuần 23 - Năm học 2020-2021 - Trường tiểu học Phú Lâm

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_4_tuan_23_nam_hoc_2020_2021_truong_t.pptx