Bài dạy Tiếng Anh Lớp 2 - Theme 7: Animals - Lesson 1+2

A. Listen, point, and say. (Các em lắng nghe CD3- Track 30, chỉ vào tranh và lặp lại từ)

Picture 1: mouse (con chuột)

Picture 2: cat (con mèo)

Picture 3: dog (con chó)

Picture 4: bird (con chim)

Picture 5: fish (con chim)

Picture 6: frog (con ếch)

Picture 7: horse (con ngựa)

Sau đó các em lặp lại từ nhiều lần để nhớ cách phát âm.

B. 1. Listen and read. (Các em lắng nghe CD3Track 31 và luyện đọc đoạn hội thoại bên dưới)

docx 2 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài dạy Tiếng Anh Lớp 2 - Theme 7: Animals - Lesson 1+2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài dạy Tiếng Anh Lớp 2 - Theme 7: Animals - Lesson 1+2

Bài dạy Tiếng Anh Lớp 2 - Theme 7: Animals - Lesson 1+2
? (Bạn có thể thấy bao nhiêu con cá?)
I can see five fish. (Tôi có thể thấy 5 con cá)
Sau đó, các em mở sách Workbook và làm các bài tập phần A ở trang 66 và trang 67.
Lesson 2: Words (Trang 68– Student Book)
1. Listen, point, and say. (Các em lắng nghe CD 3 – Track 36, chỉ vào tranh và lặp lại từ).
Picture 1: cow (con bò)
Picture 2: chicken (con gà)
Picture 3: goat (con dê)
Picture 4: walk (đi bộ)
Picture 5: run (chạy)
Picture 6: jump (nhảy)
Picture 7: fly (bay)
Sau đó các em lặp lại từ nhiều lần để nhớ cách phát âm.
B. 1. Listen and read. (Các em lắng nghe CD3- Track 37 và luyện đọc đoạn hội thoại bên dưới)
 2. Listen and tick x or P (Các em lắng nghe CD3 – Track 38 và viết số vào ô trống bên dưới các bức tranh trong sách trang 68)
C. Listen then practice (Các em lăng nghe CD 3 – Track 39 và lặp lại mẫu câu cần học ở trang 68)
Can a horse jump? 	Yes, it can.
Can a chicken fly? 	No, it can’t.
 F. Point, ask and answer (Các em hãy thực hành đọc bài hoại thoại trang 69)
 G. Talk about animals.
 Các em làm việc theo cặp, các em sẽ làm động tác tay như hình, bạn nào thắng sẽ đặt câu hỏi “Can a duck jump?” Bạn kế tiếp nhìn vào tranh cuối trang 69 và trả lời “Yes/ No”.
Sau đó, các em mở sách Workbook và làm các bài tập Phần A ở trang 68, 69 

File đính kèm:

 • docxbai_day_tieng_anh_lop_2_theme_7_animals_lesson_12.docx
 • mp3CD3-TRACK 39.mp3
 • mp3CD3-TRACK 38.mp3
 • mp3CD3-TRACK 37.mp3
 • mp3CD3-TRACK 36.mp3
 • mp3CD3-TRACK 35.mp3
 • mp3CD3-TRACK 34.mp3
 • mp3CD3-TRACK 33.mp3
 • mp3CD3-TRACK 32.mp3
 • mp3CD3-TRACK 31.mp3
 • mp3CD3-TRACK 30.mp3