Phiếu học tập Lớp 5 - Tuần 23 (Tiếp theo) - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn

Dựa vào nội dung được học trong video và SGK, em hãy khoanh tròn vào 
chữ cái trước ý trả lời đúng nhất ở các câu sau: 
1. Người chiến sĩ đi tuần trong thời gian nào? 
a. đêm đông b. đêm khuya c. trưa hè d. đêm lạnh 
2. Địa danh nào được nhắc đến trong bài thơ? 
a. Cà Mau b. Thành phố Hồ Chí Minh 
c. Hà Nội d. Hải Phòng 
3. Bài thơ được viết để gửi tặng ai? 
a. các chiến sĩ an ninh b. các cháu học sinh Hải Phòng 
c. chú bộ đội đi tuần d. các cháu học sinh miền Nam 
4. Tình cảm của các chiến sĩ đối với các cháu học sinh được thể hiện qua những 
từ ngữ nào? 
a. lưu luyến b. cháu ơi 
c. yên tâm ngủ d. khuya khoắt 
pdf 5 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu học tập Lớp 5 - Tuần 23 (Tiếp theo) - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu học tập Lớp 5 - Tuần 23 (Tiếp theo) - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn

Phiếu học tập Lớp 5 - Tuần 23 (Tiếp theo) - Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn
m. 
d. Cháu ơi! Ngủ nhé, cho say 
6. Ý nghĩa của bài thơ Chú đi tuần đó là: 
“Những người chiến sĩ sẵn sàng chịu mọi gian khổ, khó khăn để đem lại cuộc sống 
bình yên, một môi trường học tập thuận lợi nhất cho các cháu. Họ yêu thương và 
nâng niu thế hệ trẻ, mong cho các cháu học hành tiến bộ và có một tương lai tươi 
sáng.” 
Nhận định trên đúng hay sai? 
a. Đúng b. Sai 
Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn – Lớp Năm ___ - Họ tên HS: ... 
LỊCH SỬ 5 
TUẦN 23 
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta 
(Sách Lịch sử và Địa lí 5 –Trang 45, 46) 
Dựa vào nội dung được học trong video và SGK, em hãy khoanh tròn vào 
chữ cái trước ý trả lời đúng nhất ở các câu sau: 
1. Vai trò của Nhà máy cơ khí Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 
được thể hiện bằng cụm từ: 
a. đạt được b. thành tích c. vinh dự d. góp phần 
2. Sản phẩm tiêu biểu của nhà máy cơ khí Hà Nội cùng bộ đội đánh Mỹ là: 
a. Máy phay b. Máy tiện c. Tên lửa A12 d. Máy khoan 
3. Lễ khánh thành Nhà máy cơ khí Hà Nội diễn ra vào: 
a. tháng 4 năm 1958 b. tháng 12 năm 1958 
c. tháng 4 năm 1955 d. tháng 12 năm 1955 
4. Người đã quyết định xây dựng Nhà máy cơ khí Hà Nội là: 
a. Đảng và Bác Hồ b. Đảng và Chính phủ 
c. Chính phủ d. Bác Hồ 
5. Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng với sự giúp đỡ của: 
a. Trung Quốc b. các nước anh em 
c. các nước Xã hội chủ nghĩa d. Liên Xô 
6. Cụm từ chỉ vai trò của nhà máy cơ khí Hà Nội đối với ngành công nghiệp nước ta 
là: 
 a. góp phần trang bị b. làm nòng cốt 
 c. từng bước thay thế d. hiện đại 
7. Số lần Nhà máy cơ khí Hà Nội vinh dự được Bác Hồ đến thăm là: 
a. 6 lần b. 9 lần 
c. 7 lần d. 8 lần 
Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn – Lớp Năm ___ - Họ tên HS: ... 
TOÁN 5 
TUẦN 23 – TIẾT 4 
Thể tích hình hộp chữ nhật 
(Sách Toán 5 – Trang 120, 121) 
Dựa vào nội dung được học trong video và SGK, em hãy làm bài tập sau: 
Bài 1/121: 
*Hướng dẫn: - Các em áp dụng công thức: V = a x b x c để tính. 
 - Chú ý: Đơn vị thể tích 
Giải 
 .....................21 
Bài 2/121: Tính thể tích khối gỗ có dạng như hình dưới đây: 
*Hướng dẫn: 
Các em có thể chia khối gỗ ra thành 2 hình hộp chữ nhật (1) và (2) theo 1 trong 
2 cách sau: 
Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn – Lớp Năm ___ - Họ tên HS: ... 
- Cách 1: - Cách 2: 
. 
*Các em chọn 1 trong 2 cách trên để giải bài toán. 
Giải 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
TẬP LÀM VĂN 5 
TUẦN 23 
Lập chương trình hoạt động 
 (Sách Tiếng Việt 5 –Trang 53) 
Dựa vào nội dung được học trong video và SGK, em hãy làm bài sau: 
Đề bài: Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội 
trường em dự kiến tổ chức một................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ...................................................................................

File đính kèm:

  • pdfphieu_hoc_tap_lop_5_tuan_23_tiep_theo_truong_tieu_hoc_tran_n.pdf