Nội dung Ôn tập môn Toán Lớp 3

1. Đọc các số sau: 

a) 7900:……………………………………………………………………………..

b) 3519:……………………………………………………………………………..

c) 5832:……………………………………………………………………………..

d) 1907:……………………………………………………………………………..

2. Viết số, biết số đó gồm:

a) Bốn nghìn, sáu trăm, hai chục, bảy đơn vị:………………………………………

b) Chín nghìn, năm trăm:……………………………………………………………

c) Hai nghìn, một trăm, ba đơn vị:………………………………………………….

d) Bảy nghìn, tám đơn vị:…………………………………………………………..

docx 3 trang comai 13/04/2023 2640
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung Ôn tập môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Nội dung Ôn tập môn Toán Lớp 3

Nội dung Ôn tập môn Toán Lớp 3
....5920
9) Giải bài toán:
Kho thứ nhất chứa 3050 kg thóc, kho thứ hai chứa nhiều hơn kho thứ nhất 500 kg thóc. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
10) Giải bài toán:
Một cửa hàng có 420 m vải , cửa hàng đã bán đi số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

File đính kèm:

  • docxnoi_dung_on_tap_mon_toan_lop_3.docx