Đề ôn luyện trong hè tuần 6 tháng 6 môn Toán và Tiếng việt Khối 3 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Bình Thủy

Câu 1.Bài văn miêu tả cảnh gì ?:

A. Trong cơn giông.

          B. Bắt đầu cơn giông đến lúc hết cơn giông.

          C. Sau cơn giông.

 

Câu 2. Cơn giông kéo đến như thế  nào ? 

          A.Gió thổi mạnh, bầu trời tối sầm.

          B. Gió thổi mạnh, mưa lất phất 

          C. Gió thổi nhẹ, mây kéo đến , trời tối đen 

docx 10 trang comai 13/04/2023 2620
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn luyện trong hè tuần 6 tháng 6 môn Toán và Tiếng việt Khối 3 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Bình Thủy", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn luyện trong hè tuần 6 tháng 6 môn Toán và Tiếng việt Khối 3 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Bình Thủy

Đề ôn luyện trong hè tuần 6 tháng 6 môn Toán và Tiếng việt Khối 3 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Bình Thủy
, em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và thực hiện các bài tập sau: 
Câu 1.Bài văn miêu tả cảnh gì ?: 
A. Trong cơn giông.
 B. Bắt đầu cơn giông đến lúc hết cơn giông.
 C. Sau cơn giông.
Câu 2. Cơn giông kéo đến như thế nào ? 
 A.Gió thổi mạnh, bầu trời tối sầm.
 B. Gió thổi mạnh, mưa lất phất 
	C. Gió thổi nhẹ, mây kéo đến , trời tối đen 
Câu 3. Dấu hiệu nào cho thấy cơn giông rất lớn?
 . A.Vũ trụ quay cuồng, sóng chồm lên, mưa gió ầm ầm.
 B. Mưa gió mãnh liệt, cây cối nghiêng ngả, bầu trời đen kịt. 
 C. Gió thổi mạnh, sóng chồm lên, cây cối quằn lên, sấm sét vang trời.
Câu 4. Câu “Cây đa cổ thụ cành lá rậm xùm xòa đang quằn lên, vặn xuống.” ý nói: 
A. Cây đa rất to lớn.
B. Mưa giông to lớn làm cây cổ thụ cũng phải lay chuyển.
 C . Cây đa rất đau đớn vì mưa giông. 
Câu 5. Câu: “ Trời mỗi lúc một tối sầm lại.” được viết theo mẫu: 
Ai thế nào?
 Ai là gì?
Ai làm gì?
Câu 6. Trong câu “Sóng bắt đầu gào thét, chồm lên, tung bọt trắng xóa.” tìm và ghi ra từ chỉ hoạt động, trạng thái? 
.
Câu 7. Câu nào sau đây có sử dụng biện pháp nhân hóa? 
 A. Những tia chớp phát ra những tiếng nổ.
 B. Mấy chú chim chào mào chuyền cành, nhảy nhót hót líu lo.
 C. Gió bắt đầu thổi mạnh, trời tối sầm lại 
Câu 8. Bộ phận được in đậm trong câu : “Trên ngọn đa, mấy con chim chào mào chuyền cành nhảy nhót, hót líu lo.” Trả lời cho câu hỏi nào ? 
A. Ở đâu?
B. Khi nào ?
C. Vì sao ?
Câu 9. Đặt 1câu theo mẫu Ai làm gì ? Nói về hoạt động của em ở trường ?
.
..
Câu 10. Khi có giông bão đến, chúng ta cần phải làm gì để phòng tránh 
.....
Trường Tiểu học Bình Thủy
Họ và tên học sinh:
Lớp 3A
ÔN TẬP KIẾN THỨC HÈ MÔN TOÁN
Thứ ba, ngày 13 tháng 7 năm 2021
Hãy thực hiện các bài tập sau: 
Câu 1
a) số 4675 đọc là: 
	A. Bốn nghìn sáu trăm bảy mươi lăm. B. Bốn sáu bảy lăm.
	C. Bốn trăm năm mươi bảy. D. Bốn trăm bảy mươi lăm.
b) Số bé nhất trong các số 5651 , 3569 , 6567 , 4657 là :
A. 6567 B. 4657 C. 5651 D. 3569
Câu 2 : Điền số thích hợp vào chỗ c...học Bình Thủy
Họ và tên học sinh:
Lớp 3A
ÔN TẬP KIẾN THỨC HÈ MÔN TIẾNG VIỆT
Thứ tư, ngày 14 tháng 7 năm 2021
Em hãy đọc thầm bài sau:	
Sự tích hồ Gươm
Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ căm giận đến tận xương tủy. Bấy giờ, ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân (đứng đầu là chủ tướng Lê Lợi) đã nổi dậy chống lại bọn giặc, nhưng buổi đầu thế và lực còn non yếu nên nhiều lần bị giặc đánh cho tan tác. Thấy vậy, đức Long quân quyết định cho mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.
	Hồi ấy ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Trong những lần thả lưới, Thận nhặt được một lưỡi gươm quý. Sau Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng đã mấy lần vào sinh ra tử nơi trận mạc để diệt lũ cướp nước. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tùng đến nhà Thận. Trong gian nhà tối om, thanh gươm Thận nhặt được sáng quắc lên ở xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi đến gần cầm lên xem và nhận ra có hai chữ “Thuận Thiên” (thuận theo ý trời) khắc sâu vào lưỡi gươm. Sau này, Lê Lợi tình cờ nhặt được chuôi gươm, lắp vào lưỡi gươm thấy vừa khít.
	Từ khi có được gươm thần, khí thế của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành trên mọi trận địa và làm cho quân Minh bạt vía. Gươm thần đã mở đường cho nghĩa quân đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước.
	Sau khi đuổi giặc Minh về được một năm, một lần, Lê Lợi (bấy giờ đã là vua Lê Thái Tổ) cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành Thăng Long. Nhân dịp đó, Long quân sai Rùa vàng lên lấy lại thanh gươm thần. Khi thuyền của vua lênh đênh giữa hồ, bỗng thấy một con rùa lớn nhô đầu lên khỏi làn nước xanh. Lưỡi gươm thần đeo bên mình nhà vua tự nhiên động đậy. Rùa vàng tiến sát về phía thuyền vua và nói:
- Bệ hạ hoàn lại gươm cho Long quân.
Nhà vua chợt hiểu ra, bèn thò tay rút gươm ra khỏi bao. Chỉ một lát, thanh gươm thần rời khỏi tay vua bay đến phía Rùa vàng. Rùa vàng ...bọn giặc Minh xâm lược 
B. Tiêu diệt bọn giặc Tống xâm lược
C. Tiêu diệt bọn giặc Thanh xâm lược
Câu 6: Dòng nào sau đây đặt dấu phẩy thích hợp? 
A. Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh mỗi câu chuyện đều là một tác phẩm nghệ thuật.
B. Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện đều là một tác phẩm nghệ thuật.
C. Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện đều là một tác phẩm nghệ thuật.
Câu 7: Long quân sai Rùa vàng lấy lại thanh gươm thần trong hoàn cảnh nào?
......................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: Trong câu: “Trong gian nhà tối om, thanh gươm Thận nhặt được sáng quắc lên ở xó nhà.” Có mấy từ chỉ đặc điểm ? 
A. Có 1 từ. Đó là từ: tối om.
B. Có 2 từ. Đó là các từ: tối om , sáng quắc.
C. Có 3 từ. Đó là các từ: tối om , sáng quắc, xó nhà.
Câu 9: Vì sao Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm lại có tên như vậy ? 
A. Vì là nơi Long quân cho mượn gươm thần.
B. Vì là nơi Lê Lợi trả lại gươm thần cho Long quân. 
C. Vì là nơi Lê Lợi và nghĩa quân đánh thắng giặc Minh.
Câu 10:
Theo em chúng ta cần làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước mà ông cha ta để lại.
....
....
....
Trường Tiểu học Bình Thủy
Họ và tên học sinh:
Lớp 3A
ÔN TẬP KIẾN THỨC HÈ MÔN TOÁN
Thứ năm, ngày 15 tháng 7 năm 2021
Hãy thực hiện các bài tập sau: 
 Câu 1. a) Số liền trước của số 3285 là: 
 A. 383 	 B. 3284	 C. 384 D. 184 
 b) Số: 34357 đọc là:
A. Ba trăm bốn mươi bảy. B. Ba mươi bốn nghìn ba trăm năm mươi bảy.
C. Ba bốn nghìn năm mươi bảy . D. Ba nghìn ba trăm bảy bốn 
 Câu 2. a) Kết quả của phép nhân 3245 x 6 là: 
A. 17470 B 

File đính kèm:

  • docxde_on_luyen_trong_he_tuan_6_thang_6_mon_toan_va_tieng_viet_k.docx