Bài dạy Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 10: You’re sleeping! - Lesson 4+5+6

  1. Look at the pictures. What are they doing?

(Các em nhìn vào tranh. Những người trong tranh đang làm gì?)

2. Listen and read. (Các em lắng nghe Track 113 và dùng ngón tay, hoặc bút dò theo)

  • Sau khi nghe xong Track 113, các em tự đọc lại bài reading để hiểu rõ hơn nội dung bài đọc.
  • Bài reading có xuất hiện một số từ mới như:get ready (chuẩn bị), Tet holiday (lễ Tết), help (giúp), clean (dọn dẹp), apartment (căn hộ chung cư), together (cùng nhau), with (cùng với), Aunt Tam (dì Tam/Tâm), choose (chọn), coming year (năm sắp đến), celebrate (đón mừng), letters (chữ)
  • Các em tự mình đọc lại bài một lần nữa, bắt chước theo cách đọc và lên xuống giọng của Track 113 nhé!.

3. Read again. Write. (Sau khi đã hiểu nội dung bài, các em sẽ làm bài tập điền từ còn thiếu vào chỗ trống.)

docx 2 trang Mạnh Hưng 18/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài dạy Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 10: You’re sleeping! - Lesson 4+5+6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài dạy Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 10: You’re sleeping! - Lesson 4+5+6

Bài dạy Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 10: You’re sleeping! - Lesson 4+5+6
 em lắng nghe Track 113 và dùng ngón tay, hoặc bút dò theo)
Sau khi nghe xong Track 113, các em tự đọc lại bài reading để hiểu rõ hơn nội dung bài đọc.
Bài reading có xuất hiện một số từ mới như:get ready (chuẩn bị), Tet holiday (lễ Tết), help (giúp), clean (dọn dẹp), apartment (căn hộ chung cư), together (cùng nhau), with (cùng với), Aunt Tam (dì Tam/Tâm), choose (chọn), coming year (năm sắp đến), celebrate (đón mừng), letters (chữ)
Các em tự mình đọc lại bài một lần nữa, bắt chước theo cách đọc và lên xuống giọng của Track 113 nhé!.
Read again. Write. (Sau khi đã hiểu nội dung bài, các em sẽ làm bài tập điền từ còn thiếu vào chỗ trống.)
Sau đó, các em mở sách Workbook và làm các bài tập ở trang 72.
Lesson 6: Listening (Trang 73)
Listen and number. (Các em nhìn tranh. Lắng nghe Track 114 và đánh số vào ô trống ở các bức tranh.)
Point, ask, and answer. (Các em nhìn lại tranh phía trên, hỏi và trả lời)
Ví dụ: Number 1:
Hỏi: What’s he doing?
(Cậu bé đang làm gì?)
Trả lời: He’s dancing.
 (Cậu ấy đang nhảy múa.)
Draw and write about your family at Tet. (Các em hãy vẽ và viết về gia đình mình trong dịp Tết nhé.)
Look again. Circle ing(Các em đang nhìn lại những câu mình vừa viết, và khoanh tròn ing)
Sau đó, các em mở sách Workbook và làm các bài tập ở trang 73.
GOOD JOB! 
I KNOW YOU CAN DO IT!

File đính kèm:

  • docxbai_day_tieng_anh_lop_3_unit_10_youre_sleeping_lesson_456.docx
  • mp3Track_114.mp3
  • mp3Track_113.mp3
  • mp3Track_112.mp3
  • mp3Track_111.mp3
  • mp3Track_110.mp3